Skip to main content

Hyödynnetään tai ei, Aijalan rikastushiekat pitäisi peittää

Vanha rikastamo on Aijalan kylän maamerkki.

Geologian tutkimuskeskus GTK jätti viime viikolla Perniönseudun Lehteen ilmoituksen kyselystään, joka koskee myös Kiskon Aijalan vanhaa kaivosaluetta.

GTK.n vetämä yhteispohjoismainen Nordic Sustainable Minerals -projekti tutkii kaivostoiminnan kestävyyttä kiertotalouden näkökulmasta.
Kyse on jo louhittujen mineraalien ja metallien kierrättämisestä ja materiaalien kartoittamisesta. Kyselyn avulla on tarkoitus selvittää kansalaisten asenteita kaivosten rikastushiekkojen uudelleenhyödyntämistä kohtaan.

Siis mistä on kyse?
GTK:n erikoisasiantuntija Toni Eerola toteaa, että asenteista malminetsintää ja kaivostoimintaa kohtaan tiedetään jo varsin paljon mutta sitä, ei, miten suhtaudutaan siihen, että vuosikymmeniä aloillaan olleita rikastushiekkoja aletaan ehkä tutkia ja hyödyntää uudestaan.
Tämä saattaa olla edessä Aijalassakin ja nyt halutaan selvittää, miltä aikeet paikallisista kuulostavat.

GTK järjesti aiemmin syksyllä Salossa tilaisuuden, jossa alueen omistava Aijala Invest oy kertoi löytäneensä rikastushiekkojen jatkokäsittelystä mahdollisesti kiinnostuneen toiminnanharjoittajan. Sen nimeä ei ole toistaiseksi kerrottu.
Kiinnostus ei vielä tarkoita sitä, että mitään alueella tapahtuisi: rikastushiekkojen hyödyntämisen pitää olla taloudellisesti kannattavaa ja toimenpiteet on myös luvitettava. Toiminnanharjoittaja joutuu teettämään muun muassa ympäristövaikutusten arvioinnin.
–Meidän tehtävämme on enemmänkin sosiaalisten vaikutusten arviointia, avaa Toni Eerola.

Kyselyyn pääsee vastaamaan lehdessä olleen QR-koodin avulla, lisäksi GTK lähettää kirjeitse kyselyjä Aijalan ja Kiskon asukkaille ja sidosryhmille.

 

Jaa artikkeli: