Skip to main content

Holstenkosken vapauttaminen alkoi kivenajolla

Yrittäjä Matti Hakamäki urakoi Holstenkosken padolla torstaina. Aluksi laaditaan kivistä pato, jotta kuvassa oikealla näkyvästä vanhasta padosta voidaan purkaa noin kymmenen metrin mittainen osuus.

Kiskon Holstenkoskessa humisi torstaina kaivinkone jo toista päivää.

Holstenkoski on osa Aneriojokea, joka laskee Kiskonjokeen ja sitä kautta mereen.  Kiskonjoesta on poistettu kalojen nousuesteitä viime vuosina:  kalatiet Kosken voimalalle ja Hålldamin padolle valmistuivat vuonna 2022.   Nyt samaa tehdään Holstenkoskella.  Hankkeen takana ovat yhteistyössä Valonia, Salon kaupunki ja WWF.

–Kalat tässä ovat se keihäänkärki, mutta yhteyden avautuessa se helpottaa tietysti muidenkin vesieliöiden kulkua, sanoo vesiasiantuntija Jarkko Leka Valoniasta.

Jarkko Leka kertoo, että Aneriojoen latvavesillä Varesjärvessä on elinvoimainen taimenkanta.  Mitä vähemmän kulkuesteitä vesistössä on, sen paremmin kannat sekoittuvat.

Yhdessä yössä mitään ei tapahdu.  Torstaina työmaalla urakoinut yrittäjä Matti Hakamäki oli rakentanut työmaatien jokiuomaan ja sen jälkeen työ jatkui kivien kauhomisella uomaan.  Tarkoituksena oli ohjata veden virtausta niin, että padon purettava osuus jäisi kuiville.    Hakamäki uumoili, että varsinaiseen purkutyöhön päästään alkuviikosta.

–Patoa tehdessä tulee jo katsottua, että koskahan tässä alkaa vedenpinta laskea, Hakamäki tuumi.

Kokeneen yrittäjän vinkkelistä työmaa on yksi urakka muiden joukossa.  Purku- ja rakennustyöt tehdään tarkoin suunnitelmien mukaan ja alkuviikosta lähtien työtä tehdään kaivinkoneella, jonka mittajärjestelmä ohjaa kaivamaan prikulleen sieltä, mistä suunnitelma sanoo.

Jaa artikkeli: