Skip to main content

Harrastuksen pelisäännöt

Metsähallitus ja Museovirasto ovat tehneet rikosilmoituksen Raaseporin linnalla havaitusta toiminnasta. Rauniolinnan lähellä on kaivettu lähes 300 kuoppaa, joiden epäillään liittyvän metallinetsintään ja samalla arvellaan, että peltokerroksesta on nostettu linnan käyttöaikaan eli käytännössä 1400-1500-luvulle ajoittuvia metalliesineitä.

Vahinko on jo sattunut, mutta asia on silti syytä nostaa kunnolla pöydälle. 

Metallinetsintä on viime vuosina yleistynyt harrastus, ja lähtökohtaisesti sitä voi kehua. Samalla yhdistyvät ulkoilu ja historiantutkimus, ja joskus eteen tulee jopa valtakunnallisesti arvokkaita löytöjä. Vähintään karttuu etsijän oma paikallistuntemus.

Valtaosalle etsijöistä säännöt ovat päivänselvät; etsintä tehdään maanomistajan luvalla, jokamiehenoikeudet on syytä muistaa, ja vanhojen löytöjen kohtelua ja omistusta ohjaa yksiselitteisesti laki. Pääosin ehdot tunnetaan ja niiden mukaan toimitaan.

Tutkinnan ollessa vasta aluillaan ei voi arvioida, mitä Raaseporin linnalta on etsitty. Etsimisen perusasioita olisi ollut selvittää, että rauniolinnan alue ja sen itäpuolella oleva peltoalue ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, ja laki kieltää kaikenlaisen muinaisjäännökseen kajoamisen ilman erikseen haettavaa lupaa.

Ehkä asialla on oltu tietämättömänä, mutta varmasti metallinilmaisimien yleistyminen saa luontoon liikkeelle myös sellaisia etsijöitä, jotka ovat asialla pikavoittojen toivossa.

Optimistiselta vaikuttaa ajatus, että luvattomilla etsinnöillä kovin helposti mittavaa taloudellista hyötyä saavutettaisiin. Sitäkin enemmän tehdään vahinkoa niille harrastajille jotka ovat asialla vilpittömin mielin ja yhteiset säännöt muistaen. Harmillista on, jos hyvä ja ympäröivälle yhteisöllekin antoisa harrastus saa kolauksen muutaman epärehellisen yrittäjän takia.

Jaa artikkeli: