Skip to main content

Hallinto-oikeus kumosi Kiskoon myönnetyn ilvesluvan

Turun hallinto-oikeus on kumonnut kolme Suomen riistakeskuksen myöntämää ilveksenkaatolupaa.

Yhtä luvista oli haettu Kiskon piirin riistanhoitoyhdistyksen alueelle.
Hakijana oli yksi henkilö. Lupahakemuksessaan hän totesi, että ilveskanta kasvaa ja ihmiset ovat toivoneet, että niitä myös pyydettäisiin eläinten tullessa liian lähelle.

Suomen riistakeskus oli lupaehdoissaan edellyttänyt, että luvat käytetään tarkoin valvotuissa oloissa ja vain tiettyjen eläinyksilöiden tappamiseksi.

Hallinto-oikeuteen tehdyssä valituksessa todettiin, että edellytyksiä poikkeuslupien myöntämiselle ei ole. Ilves on tiukasti suojeltu laji. Riistakeskus ei myöskään ollut esittänyt näyttöä siitä, että sosiaalinen syy metsästykselle olisi olemassa. Ilveksestä ei valituksen mukaan aiheudu ihmiselle tai muulle luonnolle ongelmia, joiden takia laajamittainen, kohdistamaton ja jatkuva metsästys olisi perusteltua. Siinäkin tapauksessa, että tällaisia ongelmia aiheutuisi, niiden ratkaisemiseen on olemassa muita tyydyttäviä keinoja. Viranomaisen on esitettävä täsmällisiä tieteellisiä tietoja sen tueksi, että poikkeuslupien myöntäminen on ainoa keino tavoitteen saavuttamiseksi. WWF:n teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ilvekseen pääosin hyvin myönteisesti.

Hallinto-oikeus päätti kumota poikkeusluvat ja muistuttaa perusteluissaan muun muassa, että ilves on aina rauhoitettu. Poikkeuslupa voidaan myöntää esimerkiksi karjankasvatukselle, metsä-, kala-, tai porotaloudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi tai muun erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi.

Jaa artikkeli: