Skip to main content

H. Koskisen laajennukselle lupa

Perniöläinen H.Koskinen Oy voi laajentaa jätteenkäsittelylaitoksensa toimintaa.
Aluehallintovirasto on myöntänyt yritykselle uuden ympäristöluvan, jonka nojalla toiminta voi kasvaa. Esimerkiksi energiajätteen määrä kasvaa, samoin metalli- ja elektroniikkaromun.
Yrityksen nykyinen ympäristölupa on vuodelta 1998, ja sen nojalla yritys voi vastaanottaa esimerkiksi metallia 400 tonnia vuodessa. Uusi ympäristölupa on haettu 1000 tonnille metalli- ja elektroniikkaromua.
Uutena jätelajina uusi lupa sallii muun muassa kaupasta ja teollisuudesta tulevan paperin, pahvin ja muun kuitupitoisen materiaalin vastaanoton sekä jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätteen vastaanottamisen. Tämän lajin jätettä lupa sallii vastaanottaa 2000 tonnia vuodessa.
Kotitalouksista peräisin olevaa yhdyskuntajätettä uusi lupa sallii vastaanottaa 4000 tonnia vuodessa.
Vaarallisia jätteitä asema ei ota vastaan, paitsi välivarastoitavaksi kotitalouksissa syntynyttä ja siihen rinnastettavaa vaarallista jätettä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua.
Lupaehtojen mukaan sekalaisen yhdyskuntajätteen vastaanoton saa aloittaa vasta, kun uusi käsittelyhalli on rakennettu.
Varastossa saa olla kerrallaan 2400 tonnia jätettä.

Jaa artikkeli: