Skip to main content

H.Koskinen varautuu toiminnan laajentamiseen

Perniöläinen H.Koskinen varautuu laajentamaan jäteasemansa toimintaa.
Yrityksellä on vetämässä aluehallintovirastossa ympäristölupahakemus toiminnan uudistamista koskien.
Muutoksia halutaan niin vastaanotettavien jätteiden määrään kuin laatuunkin. Nykyinen ympäristölupa hyötyjäteaseman ja jätteen siirtokuormauspaikan toiminnoille on vuodelta 1998.

Uusi lupa mahdollistaisi muun muassa kaupoilta tulevan pahvijätteen ja yhdyskunnilta erilliskerätyn pakkausjätteen vastaanottamisen ja pahvipaalien toimittamisen edelleen hyötykäyttöön.
Lupa koskisi myös jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanottamista.
Myös kaupan ja teollisuuden puujätteiden vastaanotto, samoin betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon halutaan lupa.

Hakemuksen mukaan myös eri jätejakeiden vastaanottomääriä halutaan korottaa. Esimerkiksi vastaanotettavan pahvin määrää halutaan nostaa 300 tonnista 2000 tonniin ja metalliromun enimmäismääräksi on lupahakemuksessa merkitty tuhat tonnia nykyisen 400 tonnin sijaan. Vuosittainen vastaanottomäärä olisi noin 16 000 tonnia.

Taustalla on osaltaan useiden jätehuoltoyritysten vuonna 2012 jätelautakuntaan tekemä hakemus, joka koski jätehuoltomääräysten muuttamista niin, että sopivan ympäristöluvan saaneet yritykset voisivat ottaa vastaan ja huolehtia jätelain 32-pykälän mukaisten yhdyskuntajätteiden huollosta.
Jätelautakunta hylkäsi hakemuksen ja sitä käsitellään parhaillaan Turun hallinto-oikeudessa. Ilman jätelautakunnan suostumusta yhdyskuntajätteen käsittelyä ei voida aloittaa.

Ympäristölupahakemus on nähtävillä ensi viikon torstaihin asti.

Jaa artikkeli: