Skip to main content

Germudnsvedjan ja Strömman kylät liitetään Kemiön kunnasta Perniön kuntaan 1.1.1961 alkaen

Valtioneuvosto on 8.10.1959 tekemällään päätöksellä määrännyt Kemiön kunnasta olevat Germundsvedjan ja Strömman kylät liitettäväksi Perniön kuntaan 1.1.1961 alkaen. Germundsvedjan ja Strömman kylien asukkaat ovat jo kauan halunneet siirtyä Perniön kuntaan. Jo lähes 30 vuotta sitten Kemiön kunnan taholta tarjottiin kyliä, joissa ei ollut suomenkielistä kansakoulua, Perniön kuntaan, mutta Perniön kunta kuitenkin torjui silloin tarjouksen. Alueella ei vielä tällöin ollut alkoholistihuoltolaa.
Mainittujen kylien alueet kuuluvat maarekisterin mukaisesti Perniöön, sillä rajana on ns. vanha kanaali. Niinikään ne kuuluvat Perniön nimismiespiiriin ja samaan sotilaspiiriin kuin Perniökin. Henkikirjoittajan ilmoituksen mukaan alueella asui 1.1.58 114 henkilöä, joista 4:n äidinkielenä oli ruotsi.
Nyt liitettävän alueen pinta-ala on n.1.830 ha., josta vesialuetta n.300 ha. Jo aikaisemmin on perniöläisillä tällä alueella omistuksessaan metsämaata yhteensä 325 ha, sillä maanhankintalain yhteydessä sai 17 sellaista maanviljelijää, joiden viljelystila on Perniön kunnassa, metsämaata Germundsvedjan tilasta.

Jaa artikkeli: