Skip to main content

Ely-keskus valitti Melassuon voimaloista

Melasuolla näytti toukokuun toisena päivänä tällaiselta.

Perniön Melassuolle kaavailtujen aurinkovoimaloiden rakentamisen edellytyksiä puidaan nyt Turun hallinto-oikeudessa.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on valittanut Salon kaupungin myöntämästä suunnittelutarveratkaisusta oikeuteen, sillä se katsoo päätöksen olevan lainvastainen.

Salon elinvoimajaosto myönsi suunnittelutarveratkaisun maaliskuun alkupuolella.
Muutaman päivän kuluttua tästä kaksi luontokartoituskoiraa teki alueelta havaintoja sekä liito-oravan papanoista että liito-oraville sopivista kolopuista. Myös jäljet havaittiin.

Perniönseudun Lehti uutisoi havainnoista tuoreeltaan 19. maaliskuuta. Ely-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas ei tuolloin asian uutuuden takia osannut arvioida, lähteekö Ely valittamaan. Nyt valituspäätös on uusien liito-oravaa koskevien havaintojen vuoksi tehty.

Muutoksenhakuasiakirjassa eli valituksessa vedotaan luonnonsuojelulakiin, jonka mukaan EU:n tiukkaa suojelua edellyttävien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty.

Ely-keskuksen muutoksenhaussa otetaan esiin myös muut ympäristövaikutukset. Valituksessa todetaan, että luonnonsuojelulain mukaan hankkeen toteuttajan tai suunnittelijan on asianmukaisesti arvioitava hankkeen vaikutukset Natura 2000-alueen suojeluarvoihin. Tässä tapauksessa Natura-aluetta on Kiskonjoki, jonne hankealueen valumavedet lopulta päätyvät.
Vesistövaikutusten on arvioitu olevan samaa luokkaa kuin turpeenotosta aiheutuisi.

Ely-keskuksen valituksesta uutisoi ensimmäisenä Salon Seudun Sanomat.

 

Jaa artikkeli: