Skip to main content

Bromarv näyttää mallia

Bromarv, pieni kylä maakuntarajan toisella puolella on pistänyt töpinäksi kehittäessään kyläänsä. Bromarvin satamaa on uudistettu jo parin vuoden ajan, ja kehitystyö jatkuu edelleen.
Seastop-hankkeen tuella satama sai kaksi uutta ponttoonilaituria ja useita kymmeniä venepaikkoja sähkö-ja vesipisteineen.
Sataman palvelutarjonta on monipuolistunut moderniksi vierasvenesatamaksi.
Seastop-hankkeen tavoitteena on satamapalveluiden kehittäminen yhteensä 21 satamassa Tukholman, Ahvenanmaan ja Turunmaan saariston historiallisten purjehdusreittien varrelle.
Hankkeen vastuullinen vetäjä on Bromarvin kylätoimikunta, ja sen hankekoordinaattorina toimii Raaseporin entinen kaupunginjohtaja Mårten Johansson. Kun työt aloitettiin vuonna 2017, rahoitusta oli koossa 750 000 euroa. Siitä 180 000 euroa oli Leader-rahaa Pomovestin kautta. Omarahoitusosuudesta 72 000 tuli kyläyhdistykseltä ja toinen puoli kaupungilta. 
Johansson tuntee varmasti hyvin hankerahoitusten kiemurat. Tärkeää on myös kyläläisten innostus ja puhaltaminen yhteen hiileen. Kun nämä kaksi tärkeää yksityiskohtaa saadaan yhdistettyä, tulos ei voi olla huono. 
Tietämys hankerahoituksesta ja oikeiden väylien löytäminen sen äärelle on paikallisen kehittämisen elinehto.
Esimerkiksi Tieksmäki-Metolan kyläyhdistyksen Lainerannan kehittäminen on varmasti saanut vauhtia siitä, että sen puheenjohtaja Jaana Joutsen on Ykkösakselin hankeneuvoja. 
Toimintansa kehittämisestä innostuneiden yhdistysten tulisikin hankkia aktiivisesti tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista, jotta hyvät ideat eivät jäisi puheiden asteelle.

Jaa artikkeli: