Skip to main content

Asumista helpotettava ranta-alueilla

Salo kuuluu vapaa-asuntojen määrässä Suomen kärkijoukkoon. Esimerkiksi 700 asukkaan Särkisalossa on 900 vapaa-ajan asuntoa, jotka ovat suurelta osin syrjäyttäneet entisenlaisen mökkiperinteen. Vapaa-ajan asunnoissa tai paremminkin kakkosasunnoissa asutaan nykyään kokonaan tai lähes ympärivuotisesti asukkaiden ollessa muualla kirjoilla. Haluamme edistää heidän muuttamistaan Salon vakinaisiksi asukkaiksi ja nykyaikaistaa rakennusjärjestystä.

Salo on uudistamassa rakennusjärjestystään ja uudistusta valmistelemaan on asetettu virkamiespainotteinen työryhmä, jota valtuuston yksimielisen kannanoton mukaisesti täydennettäneen luottamushenkilöjäsenillä.
Rakennusjärjestys on laaja kokonaisuus, mutta tässä yhteydessä painotamme ranta-alueiden asumiseen liittyviä näkökohtia, joilla uskomme olevan vaikutusta vakinaisten asukkaiden saamiseen Saloon ja työtä rakentajille.
Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi on työlästä ja ennen muuta kallista, joten se helposti jätetään tekemättä. Muutamien vuosikymmenten ikäinen rakennus tyydyttää asukkaittensa tarpeet, mutta teknisten ominaisuuksien parantaminen maksaakin tyypillisesti 15 000 – 20 000 euroa, jotta rakennusluvan edellytykset täyttyisivät.
Vapaa-ajan asuntoonsa vakinaiseksi muuttajat ovat useimmiten eläkeiän kynnyksellä olevia ja suhteellisen hyvätuloisia, joita Salon kannattaa haluta asukkaikseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on ehdottomia määräyksiä, mutta myös koko joukko harkinnanvaraisia määräyksiä. Rakennusjärjestyksen uudistamisessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millä tavoin kunnan oman päätösvallan keinoin voidaan helpottaa vakinai sta asumista ja luoda sille mahdollisimman selkeitä pelisääntöjä.
Myöskään ranta-alueiden rakentamisen oikeuksien enimmäismäärät eivät vastaa nykypäivän vaatimuksia.
Tilanteet ja tarpeet ovat muuttuneet, mutta rakentamista ohjataan yhä vuosikymmenten takaisilla olosuhteilla jolloin kesämökki ja sauna -lähtökohta katsottiin riittäväksi. Silloin ei myöskään tiedetty, miten velvoittaviksi ja tarkoiksi jätevesimääräykset ovat muodostuneet, joilla sen aikaisia rakentamisen rajoituksia usein perusteltiin.

Salo voisi seurata Kemiönsaaren esimerkkiä, jossa ollaan nostamassa rantarakentamisen oikeuksia siten, että 1 800 kiinteistöoikeutta koskeva muutosesitys on tulossa vielä tämän vuoden kuluessa valtuuston käsittelyyn. Viranomaistahot eivät ole nähneet estettä rakennusoikeuksien enimmäismäärän nostamiselle.

Uudisrakentamisessa vapaa-ajan asuntojen vaatimustaso on lähtökohdiltaan sama mitä vaaditaan vakinaisilta asunnoilta. Nuoremmat sukupolvet haluavat viettää aikaa ystävien kanssa, ja tarve heidän tarpeisiinsa rakennettavista hyvin varustelluista erillisrakennuksista on yleistynyt. Samalla ovat lisääntyneet vapaa-ajan asunnoille tarvittavat palvelut, joita vanhemmat ikäpolvet tekivät itse.
Vapaa-ajan asuntoja koskevat kaavat ja niiden määräykset poikkeavat yhä toisistaan Salon eri kolkissa, mille on vaikea löytää perustetta.

Yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen yhtenäistäminen vie aikansa, mutta otettakoon yhtenäistämistarve erityisesti huomioon rakennusjärjestystä uudistettaessa.

Heikki Liede
Kaupunginvaltuutettu (kok)

Matti Varajärvi
Kaupunginvaltuutettu (sd)

Jaa artikkeli: