Skip to main content

Asiakkaalla oikeus päättää omista veroeuroistaan

Viimeiset vuodet on käyty vilkasta keskustelua sote-uudistuksesta. Tämä keskustelu on pyörinyt hallinnon ympärillä ja se on ollut ylhäältä ohjattua hallinnon himmeleiden rakentamista. Nyt on vihdoin päädytty viiteen sote-alueeseen, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista.

Viimeisin kiista on se, kuka palvelut tuottaa ja kuka päättää siitä, miten palvelut tuotetaan. On käsittämätöntä, että kuntalaista eli asiakasta ei mainita edes tässä yhteydessä. Eikö olisi parasta antaa asiakkaan päättää siitä, mistä hän palvelut saa? Esimerkiksi Ruotsissa on käytössä malli, jolla terveyssetelillä voi ostaa palveluja sieltä, mistä parhaaksi katsoo.

Suomalainen poliitikko ei halua siirtää päätösvaltaa asiakkaalle. Meillä edelleen junnataan mallissa, jossa kaikki osaaminen on virkamiehillä tai vähintäänkin julkisen hallinnon palveluksessa olevilla. Jos asiakas saisi päättää mistä palveluita hankkii, syntyisi palveluille markkina. Samalla saadaan kilpailua, joka tehostaa palveluiden tuotantoa. Se on selvää, ettei yhteiskunnan rooli mihinkään katoa: alueellisesta saatavuudesta ja laadunvalvonnasta tulee huolehtia tarkoin.

Meillä vielä valitettavan usein ajatellaan, että virkamies tai ainakin julkisen hallinnon palveluksessa oleva voi tuottaa laadukkaita ja tehokkaita palveluita. Näin ei tietenkään ole, vaan aika on ajanut tämän vanhanaikaisen ajattelun ohi.

Voisimme hyvin antaa asiakkaan päättää siitä, mistä palveluita ostetaan. Tämä toisi mukaan myös terveellistä kilpailua ja sitä kautta tehokkuutta. Asiakkaalla on oikeus päättää omien veroeurojensa käytöstä!

Jarmo R Lehtinen, KTT, professori

Jaa artikkeli: