Skip to main content

Alueellinen vastuumuseo älähti Perniön koulun, terveysaseman ja lääkäritalon purkuaikeista


Perniön lääkäritalon suunnitteli arkkitehti Pekka Hakaniemi ja se valmistui vuonna 1960.

Salon kaupungin suunnitelmat purkaa Perniöstä kolme isoa julkista rakennusta eivät etene soraäänittä.
Kaupunki on kaavaillut purkavansa vanhan terveyskeskuksen, entisen lääkäritalon ja vanhan Kirkonkylän koulun. Nyt kantona kaskessa on alueellinen vastuumuseo, joka on antanut Salon rakennusvalvonnalle lausuntonsa purkulupahakemuksesta.

Perniönseudun Lehti uutisoi aiemmin keväällä, että kolmen tyhjäksi jäävän tontin tulevaisuus on vielä auki.

Alueellisen vastuumuseon näkemys on jokaisen kolmen rakennuksen osalta varsin yhtenevä. Esimerkiksi koulun osalta se toteaa vastustavansa erityisesti koulun vanhemman osan purkamista. Rakennus on vuoden 1989 inventoinnissa katsottu rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi.
–Rakennuksella on havaittu nämä arvot, vaikka sillä ei kaavallista suojelumerkintää olekaan, toteaa tutkija Sara Tamsaari.
Niin ikään museo vastustaa lääkäritalon purkamista: lausunnossaan se toteaa, että rakennukselle tulisi etsiä uusia käyttötarkoituksia, jotka mahdollistavat sen säilymisen.
–Se on aikoinaan vastaanottokäyttöön ja asunnoksi tehty ja voisi ajatella, että sen saa palautettua asuinkäyttöön, Sara Tamsaari miettii.

Sara Tamsaari toteaa, että kolmen rakennuksen kokonaisuus kertoo paikallisesti siitä, miten pohjoismaista hyvinvointivaltiota sotien jälkeen rakennettiin: kunta rakensi jopa lääkärille oman virka-asunnon. Lausunnossa todetaan, että rakennusten purkaminen hävittäisi olennaisen osan paikallisidentiteetin kannalta tärkeää rakennuskantaa.

Museon lausunto ottaa huomioon terveyskeskuksen osalta sen, että talossa on havaittu sisäilmaongelmia. Tarvittavien korjausten on arvioitu olevan mittavia. Museon näkemys on, että erityisen tärkeää olisi säilyttää terveyskeskuksen vanhin, 1950-luvulla rakennettu osa, jonka purkua museo vastustaa.

Lausunto toteaa, että maakuntakaavassa Perniön kirkonkylä, johon terveyskeskus sijoittuu, on osa kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää aluetta. Rakennus on rakennusinventoinnissa katsottu rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Museon informaatioportaali MIPissä se on arvotettu paikallisesti arvokkaaksi.

 

Jaa artikkeli: