Skip to main content

Aijalasta joudutaan kuorimaan maita

Kiskon Aijalan kaivosalueelta kuoritaan tänä keväänä maita.
Ely-keskus on ottanut alueelta näytteitä pari viikkoa sitten sattuneen onnettomuuden jälkeen;  vanhan kuilun katto romahti ja maan pinnalle avautuvasta ilmanvaihtokanavan päästä purkautui tielle ja pellolle suuri määrä vettä kaivoksesta.  

Lähellä tapahtumapaikkaa mitattiin raskasmetalleista selvästi kohonneita arvoja; lyijy ylitti alemman ohjearvon, arseeni, kupari ja sinkki ylemmänkin.
–Alle vaarallisen jätteen rajan jäivät kaikki aineet, kertoo johtava asiantuntija Janne Suomela ely-keskuksesta.
Likaantuneet maat kuoritaan niiltä paikoilta, joilla pitoisuudet on havaittu kohonneiksi.   Varsinaisesta kaivosvedestä otetuissa näytteissä pitoisuudet olivat kauttaaltaan korkeita.

Vaikutukset näyttäisivät tällä haavaa jääneen paikallisiksi; Kiskonjoesta otettiin näytteitä kahtena onnettomuutta seuranneena päivänä kaikkiaan viidestä kohdasta.
–Jokivedessä ei havaittu poikkeamia. Arvot eivät olleet korkeampia kuin yleensäkään,  kertoo Suomela.
Ely-keskus ottaa vedestä säännöllisesti näytteitä Latokartanon koskella.
–Hajakuormituksena jokeen tulee jatkuvasti pieniä määriä raskasmetalleja.

 

Jaa artikkeli: