Skip to main content

Aijala ja Metsämonttu mukaan GTK:n tutkimushankkeeseen

Kiskon Aijalan ja Metsämontun malmiesiintymistä kerätään uutta tutkimustietoa.  Esiintymät ovat mukana Geologian Tutkimuskeskuksen akkumineraaliprojektissa, jonka osana päivitetään myös vanhojen kohteiden geologisia malleja uusiksi 3D-malleiksi.
–Teknologia on kehittynyt, ja vanhoista kairausnäytteistä saadaan paljon dataa, sanoo ryhmäpäällikkö Irmeli Huovinen Geologian Tutkimuskeskuksesta.

Ainakaan tänä vuonna Aijalassa ei tehtäne mallinnukseen liittyviä mittauksia kummempia maastotöitä, vaan ensisijaisesti töitä tehdään vanhojen kairasydänaineistojen perusteella GTK:n Lopen kairasydänvarastolla. Kairausnäytteistä irti saatu aineisto yhdistetään lopulta kartta-aineiston kanssa ja kolmiulotteisessa mallissa mukaan tulee myös syvyys. Mallien avulla voidaan kaksiulotteisia karttoja paremmin esittää tutkimusalueiden kivilajien syvyysjatkuvuuksia ja suhteita muihin kivilajeihin.

Akkumineraaliprojektin päätavoitteena on arvioida akkutuotannossa tarvittavien mineraalien esiintymistä Suomessa.   Akkumineraaleja ovat muun muassa koboltti, litium ja suomugrafiitti. Aijalassa esiintyy akkumineraaleista kobolttia ja myös kuparia. Tukes myönsi maanantaina GTK:lle varauksen noin seitsemän neliökilometrin alueelle Aijalassa.    Nyt alkava tutkimus toimii pohjana mahdollisille jatkotutkimuksille. Mahdolliset GTK:n jatkotoimenpiteet suunnitellaan uusien geologisten mallien perusteella.  Malminetsintälupaa GTK ei toistaiseksi ole hakenut.  

Jaa artikkeli: