Skip to main content

807 linnun tiistai

Päivän havainnot muuttuvat tilastoksi; pöydän ympärillä Hannu ja Susanna Ekblom, Pekka Loivaranta ja Timo Helle.

–Sitten uusi laji. Punatulkku, kaksi, lukee Pekka Loivaranta vihkostaan.
–Pyrrhula pyrrhula, vastaa Hannu Ekblom pöydän toiselta puolelta ja kirjaa havainnon kaavakkeeseen: lajin, lukumäärän, ympäristön ja ehkä sukupuolen.

Näin tehdään, kunnes Loivarannan vihko on tiistain tietojen osalta loppuun käyty.
Tätä luettaessa Ekblom on ehkä jo syöttänyt samat tiedot Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan.
Loivarannan ja Ekblomin lisäksi pöydässä istuivat jälkimmäisen tytär Susanna Ekblom ja Timo Helle.

Tämän talven lintulaskentojen viimeinen kierros Särkisalossa tehtiin tiistaina.
Päivän aikana vakioreitit kirkonkylässä ja Förbyssä oli kuljettu läpi ja illalla havainnot muuntuivat tilastoiksi ja sitä kautta seurantatiedoiksi tietokantoihin.

Tämän viikon tiistai meni lajien puolesta keskiarvoon: niitä kirjatttiin 29; huippuvuotena luku on ollut 38.
–Se tästä jäi mieleen, että kevätlajeja ei vielä niin nähty, Loivaranta mietti.
Sen seuranta kertoo lahjomattomasti, että linnusto on muuttunut Särkisalossakin.
Hömö- ja töyhtötiaisten kanta on taantunut, tosin hömötiaisia havaittiin tiistaina yksi.

Tiistaina laskettiin sentään yhdeksän kuusitiaista ja sen arvioitiin hiukan piristyneen.
Tiistain valtalaji oli 336 päällä isokoskelo, toiseksi tuli sentään tiaislaji: sinitiaisia kirjattiin 149. Lintuyksilöitä yhteensä laskettiin 807.

Koko juttu 24.2. Perkkarin painetussa ja digilehdessä!

Jaa artikkeli: