Skip to main content

Näsen tuulivoimalat eivät nouse nykykaavalla

Talvella 2019 kyltit metsäautotien varressa lähellä lääninrajaa kertoivat vireillä olevasta tuulivoimahankkeesta.

Perniöön lähelle Varsinais-Suomen ja Uudenmaan rajaa kaavailtu Näsen tuulipuisto ei toteudu ainakaan lähivuosina ja hankkeen käynnistäminen vaatisi myös uudelleen kaavoittamisen.
–Nykyinen kaava ei salli nykyvoimaloiden rakentamista ja hankkeessa on näin palattava aika lailla lähtöruutuun, sanoo kehityspäällikkö Pasi Valasjärvi Exilionista.

Näsen hanke siirtyi sijoitus- ja varainhoitoyhtiö Exilionille loppuvuodesta 2020.
Valasjärvi toteaa, että ennen Näseä yhtiöllä on toteutuksessa viisi muuta tuulipuistoa Pohjois-Pohjanmaalla.

Näsen alueella on rakennusluvista joka tapauksessa voimassa parhaillaan vain yksi. Kaavassa kantatien länsipuolelle on merkitty kuusi voimalan rakennuspaikkaa.
Pasi Valasjärvi toteaa, että yhden voimalan rakentaminen ei olisi taloudellisesti tarkoituksenmukaista.
Hän toteaa, että voimaloiden hyötysuhde on parantunut niin, että viiden-kuuden tämän päivän voimalan sähköteho voisi olla 36 megawatin luokkaa eli pyöreästi kaksinkertainen alkuperäiseen suunnitelmaan nähden.

Valasjärvi toteaa, että jos ja kun investointipäätös tehdään, myös alueen sähköverkkoa on kehitettävä; nykyinen 20 kilovoltin linja ei ole riittävän järeä.

Jaa artikkeli: