Skip to main content

Nairassuo työn alle loppukesällä

Valonian Jussi Aaltonen ja Muurlan metsästysseuran Tuomo Rannikko tekivät tiistaina kierroksen Nairassuolla.

Tuohitussa sijaitseva Nairassuo päätyy vielä tänä vuonna hoitotoimien kohteeksi. Suon ennallistaminen aloitetaan osana Valonian luotsaamaa Puujalka-hanketta.

Maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa kohennetaan eri puolilla maata niin vesistöjen, pienvesien kuin kuivatusuomienkin tilaa, edistetään vesienhallintaa  ja samalla paranee monimuotoisuus.

Tarkoituksena Nairassuolla on tukkia suon vanhoja ojia ja tätä kautta nostaa veden tasoa.
–Suoekosysteemi ja suoluonto kaikkiaan hyötyvät, linjaa Valonian vesi-ja luontoasiantuntija Jarkko Leka.
Vesiasiantuntija Jussi Aaltonen toteaa, että kyseessä on myös paikallinen ilmastoteko: kuivuva suoturve vapauttaa hiiltä ilmakehään hiilidioksidina.
–Ennen muuta vesi nousee maaperässä, uutta järveä tästä ei tehdä. Nytkin kuivana olevat korkeammat kohdat ovat jatkossakin kuivia, toteaa Aaltonen.

Nairassuo purkautuu ensisijaisesti Metolanjoen kautta Kiskon Kirkkojärveen.
Nairassuo on vanha pehkusuo ja ojituksen ja turpeen kaivun jälkiä näkyy vielä luonnossa.
–Vanhat turpeennnostopaikat kyllä huomaa, toteaa Muurlan metsästysseuran varapuheenjohtaja Tuomo Rannikko.

Osin kunnostaminen on aloitettu jo kolmisenkymmentä vuotta sitten: juuri metsästysseuran ansiota ovat ojiin tehdyt patorakennelmat, joilla vedenpintaa on saatu nostettua. Seuralla on ollut alueelle metsästysvuokrasopimus.
Jussi Aaltonen toteaa, että nyt alkamassa olevassa hankkeessa käytännössä jatketaan jo tehtyä työtä. Konetyöt alkavat näillä näkymin loppukesästä.

Koko juttu 17.3.painetusta ja digilehdestä. 

Jaa artikkeli: