Skip to main content

Yhteen hiileen tähän asti

Teijon kansallispuistohanke on edennyt myötätuulessa pääsiäisviikolle asti. Yllätysmutkasta vastasi Salon kaupunginhallitus, joka lausunnossaan oli sitä mieltä, että metsästys alueella tulisi sallia jatkossakin.  
Pahimpien pelkojen mukaan lausunto voi jopa kaataa hankkeen kalkkiviivoilla, sillä luonnonsuojelulaki kieltää metsästyksen kansallispuistossa.

Kaupunginhallitus on ottamassa asian vielä uuteen tarkasteluun.  Jos kanta ei muutu, senkään ei tarvitse merkitä kansallispuiston kaatumista.   Lausunto on vain lausunto, eduskunta viime kädessä voi päättää kansallispuiston perustamisesta ja metsästyksen rajoituksista,  oli kaupungin toive mikä vaan.   

Hanketta vielä käsiteltäessä on hyvä palauttaa mieliin lähtökohdat:  Teijo on ainutlaatuinen yhdistelmä monipuolista luontoa ja kulttuurihistoriaa.  Kansallispuiston perustamisella on tarkoitus varjella aluetta muun muassa hakkuilta.  Kansallispuistolla on arvioitu olevan tuntuvia positiivisia vaikutuksia muun muassa matkailuun ja sitä kautta hankkeella on myös taloudellisia vaikutuksia Teijoa isommallakin alueella.

Metsästäjät korostavat mielellään, että heidän toiminnallaan on myös yhteiskunnallista merkitystä; esimerkiksi hirvijahdilla on  vaikutuksia eläinkantoihin ja sitä kautta muun muassa liikenneturvallisuuteen.   Asia on varmasti näinkin, mutta isoon kansallispuistohankkeeseen suhteutettuna kyseessä on pienen joukon harrastus, joka ei saisi kaataa muuten hyvin edennyttä valmistelua.

Ratkaisevaa on se, että metsästys kaupunginhallituksen mielestä olisi tullut sallia entiseen tapaan. Näinhän asia ei ole; juuri entisen tavan tilalle tarvitaan uusia tapoja, käytäntöjä ja yhteistyötä.  
Hyvä on muistaa sekin, että metsästyksen osalta on mahdollista toimia jatkossa myös poikkeuslupamenettelyllä, jos tarvetta on.    Ratkaisu on ehkä työläs, mutta ilmeisesti vaihtoehtoja ei ole, jos lain mukaan halutaan toimia.   

Kansallispuisto ei saa kaatua. Varmaa on sekin, että jos hanke nyt epäonnistuu, vastaavaa tilaisuutta ei enää  tule.

Jaa artikkeli: