Skip to main content

Vuotovesiä tulee vähentää Mathildan puhdistamolla

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta antoi viime viikolla lausunnon Mathildedalin jätevedenpuhdistamosta tekeillä olevaa ympäristölupaa varten Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.
Lautakunta pitää tärkeänä, että vuotovesien määrää tulee vähentää esimerkiksi tiivistämällä vuotavat viemärit ja kaivot. Kiinteistöjen kuivatus-, katto- ja salaojavedet tulisi saada pois jätevesiviemäristä.
Sähkökatkoihin tulisi varautua, kuten myös äkillisistä vedenpinnan vaihteluista aiheutuviin riskeihin.
Puhdistamo toimii kapasiteettinsa ylärajoilla, eikä se voi jatkaa nykyisellä mitoituksella vuoden 2013 jälkeen.

Jaa artikkeli: