Skip to main content

Vilho Saariluoma

28.4.200928 toukokuun, 2020Uncategorised

Vilhelm Aleksander Saariluoma muutti perheineen Perniöön 1926. Hän piti Perniön Koskella sekatavarakauppaa 1930-luvulla. Hän hoiti myös erilaisia tehtäviä ollen mm. ylimääräisenä posteljoonina kirkonkylän posti- ja lennätinkonttorissa sekä vapaana artikkelitoimittajana. Hän oli aktiivinen kansantietouden ja kansanperinteen tallentaja.Vilho Saariluoma nuorena

Kansantietouden ja kansanperinteen keräystyönsä Saariluoma aloitti kesällä 1912 silloisen ylioppilaan, myöhemmin kouluneuvos Niilo Kallion kehottamana ja innostamana. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa on ainakin seitsemän teosta, joissa Saariluoman nimi on mainittu. Ne sisältävät historiallisia ja paikallistarinoita, vanhoja runoja, lauluja yms. pääasiassa Varsinais-Suomen eri pitäjistä. Kansanrunokokoelmiensa lisäksi Saariluoma on kerännyt mm. paikannimiä, historiallista tietoa ja muuresanoja. Hänen muistiinpanojaan on säilytetty kirjallisuudenseuran arkistojen lisäksi Suomen muinaismuistoyhdistykse, Sanakirjasäätiön ja paikannimitoimikunnan arkistoissa, Hämäläis-Osakunnan arkistossa, sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin historiallis- kielitieteellisissä osastoissa. Painettuja teoksia Saariluomalta tuli mm. 1957 ilmestynyt ”Kotipitäjäni Muurla”.

Saariluoma kirjoitti myös paljon eri sanomalehtiin. Hänen artikkeleitaan on julkaistu jopa tuhansia 1916-1972 väliseltä ajalta muun muassa Ruovesi- lehdessä, Perniönseudun Lehdessä, Aamulehdessä ja Salon seudun sanomissa. Kirjoitukset olivat yleensä kotiseutuaiheisia.
Koko elämänsä ajan on Saariluoma innokkaasti ja menestyksellisesti, kestävän isänmaanrakkauden ja todellisen kansallisen sivistysharrastuksen kannustamana toiminut kotiseutu- ja kulttuurityössä. Jo nuorena hän otti innokkaasti osaa yhdistys- ja nuorisotyöhön puhujana ja lausujana esiintyen.

Vilho Aleksander Saariluoma (10.2.1887 - 30.11.1977) Tekemistään töistään ja ansioistaan hänelle myönnettiin seuraavia kunnia- ja ansiomerkkejä:
– Kotiseutuliiton ansiomitali 1953
– Vapaussodan muistomitali 1918
– Jatkosodan muistomitali 1944

Heinäkuun 26. päivänä 1973 Saariluomalle luovutettiin Tasavallan Presidentin myöntämä kotiseutuneuvoksen nimeä ja arvoa koskeva avoin kirje, jonka luovutustilaisuudessa Sanakirjasäätiön edustajat totesivat kotiseutuneuvos Saariluoman tehneen arvokasta työtä kotiseutunsa historian tallentamiseksi.

Takaisin henkilökuviin

Jaa artikkeli: