Skip to main content

Viidentoista vuoden kiista rantasaunan purkamisesta jatkuu

Perniön Matildedalissa jo 15 vuotta riitelyn aiheena olleesta saunasta on jälleen tehty valitus Turun hallinto-oikeuteen.
Marja-Liisa Alho on tehnyt valituksen Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan taannoisesta päätöksestä, jolla lautakunta päätti antaa saunan seistä paikoillaan siihen asti, että alueelle tekeillä oleva kaavamuutos on valmistunut.

Aatos Tapalan ja Lilja Ahtiaisen rantasaunasta on kiistelty eri oikeusasteissa vuodesta 1995 lähtien.   Saunan purkamisesta on ollut puhe vuodesta 2003 lähtien, jolloin Perniön ympäristölautakunta velvoitti omistajat purkamaan luvatta rakennetun saunan.  Omistajien mukaan kyseessä oli vanhan rakennuksen kunnostus, ei uuden rakentaminen.

Vuonna 2004 omistajat valittivat päätöksestä ja samana vuonna asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Kho piti purkupäätöksen tuolloin voimassa. 

Seuraavana vuonna Perniön ympäristölautakunta päätti siirtää purkamisasiaa,  kunnes kunnanhallitus olisi ottanut kantaa kaavamuutokseen jolla sauna voitaisiin laillistaa.  Samana vuonna aloitettu kaavoitustyö päättyi vuonna 2008. Tällöin valtuusto hyväksyi kaavan, jolla sauna sai laillisen oikeuden seistä sijoillaan.  

Turun hallinto-oikeus hylkäsi kaavan vielä samana vuonna, sillä pienen alueen kaavoittaminen jälkikäteen katsottiin yritykseksi jälkikäteen lailllistaa rakennus.  Omistajat tekivät oikeuden päätöksestä valituksen, jota kho ei ottanut käsittelyynsä.

Omistajat hakivat hiljakkoin uutta rakennuslupaa. Vanha purkuvelvoite on jo päättynyt joten lautakunnan piti päättää,  otetaanko kantaa purkamiseen uuden luvan myöntämisen yhteydessä vai jatketaanko purattamista hallintopakkoasiana.   Lautakunta päätti, ettei pakkokeinoja oteta käyttöön, ja tästä päätöksestä  naapuritilan omistava Alho on nyt valittanut. Hän vaatii, että rakennus sakon uhalla määrätään purettavaksi.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta totesi tällä viikolla antamassaan vastineessa, että sillä on valvontatehtävänsä myötä oikeus jäädä odottamaan uuden kaavakäsittelyn lopputulosta, eikä pakkokeinoja ole syytä nyt käyttää. Lautakunta toteaa, että kaavoitus koskee kahta korttelia eli huomattavasti laajempaa aluetta kuin hallinto-oikeuden aikanaan kaatama kaava.

Jaa artikkeli: