Skip to main content

Vedenottamoille luonnostellaan uusia suoja-aluemääräyksiä

Kuudelle pohjavesialueelle ollaan tekemässä suojelumääräyksiä. Alueilla toimii seitsemän Salon Veden vedenottamoa.  Kaksi pohjavesialueista on Perniössä, toinen Kankkonummella kirkonkylän kupeessa ja toinen Yrjännummella Sauruntien eteläpuolella. Kaikki alueet ovat merkittäviä vedenhankinnan kannalta.

Suojelusuunnitelmalla pyritään suojelemaan veden laatua ja säilyttämään saatavan veden määrä ennallaan. Suunnitelmissa on lisäksi selvitetty pohjavettä uhkaavat riskitekijät ja annettu toimenpidesuosituksia riskien pienentämiseksi.
Yrjännummi on suurempi ja tärkeämpi Perniön pohjavesialueista. Nummella on peräti kolmetoista vanhaa sorakuoppaa, joista kolmessa on romua ja roskaa sekä vanhoja koneita, jotka pitäisi nopeasti poistaa.  Yhtä kuopista on käytetty motocross ratana. Suunnitelma kehottaakin poistamaan ylimääräisiä ajoteitä jotta alueelle pääsy vaikeutuisi ja teitä pitäisi puomittaa. Entisellä ampumaradalla on roskaa ja vanhoja koppeja.

Kankkonummen heikoin lenkki on vanha kaatopaikka. Kuoppaan on läjitetty yhdyskunta- ja teollisuusjätettää sekä lietettä vuosina 1963-1976.
Alueen pohjavettä ja maaperää on tutkittu 90-luvun puolivälissä.

Jaa artikkeli: