Skip to main content

Vastuullista journalismia

Tästä viikosta lähtien juhlistetaan 50-vuotiasta Julkisen sanan neuvostoa. Puoli vuosisataa sitten neuvosto perustettiin tulkitsemaan hyvää journalistista tapaa sekä puolustamaan sanan ja julkaisemisen vapautta.

Juhlavuosi näkyy yleisölle Vastuullista journalismia –kampanjana. Tarkoituksena on muistuttaa, mitkä välineet kuuluvat JSN:n piiriin ja näin noudattavat hyvää journalistista tapaa ja ovat sitoutuneet journalistin ohjeisiin.

Perniönseudun Lehti on monen muun tiedotusvälineen tavoin mukana kampanjassa. Tekemisen pohja ja periaatteet ovat paikallislehdessä samat kuin valtakunnallisessakin välineessä, vaikka resurssit, aihevalinnat, näkökulmat ja aiheiden kokoluokka poikkeaisivatkin isommista.

Kampanjassa painotetaan nimestä lähtien vastuuta, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vastuullinen media pyrkii aina tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin ja korjaamaan mahdolliset virheet asianmukaisesti, kun niistä tieto toimitukseen tulee. Siitäkin on oma ohjeistuksensa, miten virheet tänä päivänä korjataan. Tekemisen vapaudessa on omat reunaehtonsa myös näiltä osin.

Paikallisesti vastuullisuus tarkoittaa samaa kuin valtakunnallisestikin. Joskus kovan uutisen juuret voivat olla toimitukseen kantautuneessa huhussa, mutta ennen kuin aihe on päässyt lehteen asti, on sitä varmisteltu puhelukaupalla eri lähteistä. Joskus taas esimerkiksi somessa totena esitetty asia osoittautuu pengottaessa perättömäksi ja aihe kuivuu kasaan. Tiedotusväline kantaa vastuuta yleisölleen, ja tämän kääntöpuolena on se, että kaikki jutut eivät aina miellytä kaikkia.

Vastuun kanssa käsikkäin kulkee luottamus; juhlavuotena on hyvä muistuttaa myös lähdesuojasta. Juttuvihjeensä voi kertoa täydellä luottamuksella.

Jaa artikkeli: