Skip to main content

Vanhus voi odottaa vuodeosastolla päätöstä hoivapaikasta kuukausia

Vanhus voi joutua odottamaan terveyskeskuksessa ympärivuorokautista vanhainkoti- tai tehostetun palveluasumisen paikkaa Salossa kuukausia.  Kuluvan vuoden keskiarvo vanhainkotiin pääsemiseksi on puolitoista kuukautta ja tehostettuun palveluasumiseen pääsemiseksi kaksi.

Myös pidempiä jonoja on nähty ja niiden pelätään edelleen pitenevän.  Perniönseudun Lehden saamien tietojen mukaan terveyskeskussairaalan henkilökunnan keskuudessa ollaan huolissaan siitä, että  jotkut osaston potilaista ovat odottaneet päätöstä sijoituspaikasta jopa yli vuoden, samoin siitä että terveyskeskuksesta lähtee hoitopaikoista päättävälle SAS- ryhmälle selvästi enemmän palvelutarpeen arviointipyyntöjä kuin päätöksiä tehdään. 

SAS-koordinaattori Jenni Kukkola myöntää, että odotusaika voi venyä useampaan kuukauteen  riippuen siitä, millainen hoitopaikka tarvitaan ja mikä hoitoyksikkö on ollut omaisten toiveena.   Kukkola muistuttaa, että joka palvelutarvepyynnöstä tehdään päätös. Se on joko myönteinen eli potilas hyväksytään paikanodottaksi, tai kielteinen jolloin potilas ei täytä ympärivuorokautisen hoidon kriteerejä.  Päätös voi olla myös keskeneräinen, jolloin esimerkiksi kuntoutusta tulee jatkaa.

Kukkolan mukaan erot lukumäärissä johtuvat siitä, että terveyskeskuksessa tilastoidaan  kaikki käsittelyyn lähdössä olevat asiakkaat, SAS-ryhmän tilastossa näkyvät vain jo työryhmälle ilmoitetut hoitopaikan odottajat.
Terveyskeskussairaalassa työskentelevän henkilön mukaan parhaillaan kotiutetaan väliaikaisesti vanhuksia, joiden pärjääminen kotona on hyvin kyseenalaista.

Jenni Kukkola muistuttaa,   että kotihoito on ensisijainen hoitomuoto ja kun kotona asuminen ei enää käy, tehdään palvelutarpeen arviointi  ja mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen pistetään hakuun paikka vanhainkodissa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä.   
Osaltaan jonoja kasvattaa paikkojen merkintä mies- tai naispaikoiksi.

Jaa artikkeli: