Skip to main content

Valtionosuusuudistus närästää Kemiönsaarella

Kemiönsaarella ei katsota vain hyvällä luonnoksia valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.
Kunta antoi lausuntonsa asiasta valtionvarainministeriölle viime viikolla.

Uudistus tietäisi kunnanjohtaja Tom Simolan mukaan Kemiönsaarelle jopa 2,3 miljoonan euron tappiota ja suuria vaikeuksia.  Uudistusten ja muiden leikkausten vaikutus kuntatasolla tulisi hallituksen mielestä selvittää.

Kemiönsaari suhtautuu kriittisesti muun muassa ehdotettuun työpaikkaomavaraisuuden kriteeriin.  Valtionosuuksien on nimenomaan tarkoitus tasata kuntien lähtötilannetta, mutta esitetyssä mallissa kuntaa rangaistaan pienemmillä valtionosuuksilla, jos kunnasta lähtee iso työnantaja.

Esitetty malli vähentää myös huomattavasti ikäryhmien painoarvoa  ja lisää sairastavuuden painoarvoa.  Kemiönsaaren kunta suhtautuu kriittisesti tähän.

Ministeriön esityksen mukaan saaristolisä poistetaan kokonaan ja muutetaan esityksessä kriteeriksi, joka lisää peruspalveluiden valtionosuuksien laskennallisia menoja.  
Nyt saaristolisä on Kemiönsaaren osalta yhteensä noin 2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 8,7 prosenttia valtionosuuksista.  Valtionosuudet, jotka liittyvät kunnan saaristostatukseen, laskevat uudessa esityksessä 2 miljoonasta eurosta 1,46 miljoonaan euroon.
Kemiönsaaren kunnanhallitus toteaa, että kunnalla ja sen suurella saaristolla on kaikki haasteet ja kustannuksia nostavat tekijät, joita saaristoon voi liittyä.

Jaa artikkeli: