Skip to main content

Valtio voi ostaa Latokartanonkosken Fiskarsilta

Kiskonjoen ja sen purojen varsista voi osa päätyä tulevaisuudessa valtion omistukseen.
Taustalla on EU-rahoitteinen Freshabit-hanke, joka tähtää Kiskonjoen laajamittaiseen kunnostukseen. Yhtenä osa-alueena on se, että taimenien ja jokihelmisimpukoiden kannalta olennaiset uomien varret saadaan pysyvästi rauhoitettua.
Mahdollisesti rauhoitettavia tai Metso-ohjelmaan hankittavia alueita kartoittaa parhaillaan Kiikissuon metsänhoitoyhdistys.

Kiskonjoella on käytettävissä hanketyöhön ja asiantuntijapalveluihin EU-rahaa miljoona euroa ja kunnostustoimiin tästä käytetään 300 000 euroa. Metso-ohjelman maanostoihin ja korvauksiin on korvamerkitty 400 000 euroa Kiskon- ja Karvianjoen valuma-alueilla. Yksi viipale tästä voi mennä Latokartanonkosken ydinalueen ostamiseen valtiolle. Parhaillaan alueen omistaa Fiskars.
–Hankkeen kuluessa olisi optimaalista saada aikaan myös pitkään neuvoteltu Fiskarsin omistaman alueen osto tai rauhoitus, Ely-keskuksen ylitarkastaja Iiro Ikonen muotoilee.

Hankkeen puitteissa aiotaan jatkaa koskialueen rakennelmien uusimista; käytännössä kyse on esimerkiksi rappusten ja opaskylttien uusimisesta.
Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys korjasi jo aiemmin luontopolun portaita ja kaiteita. Samoin simpukkainventointeja jatketaan.
Ylemmäs Kiskonjoelle kaavailtujen kalateiden aikataulu on tarkentunut; Kosken voimalaitoksen ja Hålldamin kalateiden on ajateltu olevan valmiina 2019.

Jaa artikkeli: