Skip to main content

Ulkoistamisessa paljon kysymyksiä

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11 päivitetyn strategian monien puheenvuorojen, mutta vain yhden äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä kyse oli tuloskortin kohdassa, jossa yritysten ja kolmannen sektorin osuutta palvelutuotannossa haluttiin lisätä. Vasemmistoliitto esitti kohtaan muutosta, jossa kunnan oma palvelutuotanto olisi ollut selkeästi vahvemmassa roolissa. Äänestys hävittiin porvariäänin.
Sekä strategissa että tuloskortissa puhutaan paljon palveluiden uudistamisesta, joka lyhyellä aikaa on kääntynyt keskustelussa tarkoittamaan palveluiden ulkoistamista. Tämä keskustelun sävy huolettaa minua ja kävin asiasta myös valtuuston kokouksessa sanomassa.
Ensi vuonna Salossa käynnistyy selvitystyö ravitsemispalveluiden ulkoistamisesta. Sama selvitys tehtiin juuri pari vuotta sitten ja toimintaa päätettiin tuolloin jatkaa omana toimintana. Ilmeisesti päätös jäi kaivertamaan kivenä kenkään ja asia halutaan nyt selvittää taas uudelleen. Taustalla ovat sekä sote-uudistus että keskuskeittiön lähivuosien mittava investointi.
Kaupungin johdossa elää vahva kuvitelma, että pääsemme keskuskeittiön investoinnista eroon ulkoistamalla palvelut. Puheissa vahvana tulijana on pidetty Turun kaupungin omistuksessa olevaa Arkea Oy:tä, joka pyörittää Salossa aluesairaalan keittiötä. On kuitenkin epätodennäköistä, että yksikään ulkoinen toimija tulisi Saloon investoimaan ilman kymmenien vuosien sopimusta ravitsemispalveluiden tuottamisesta. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut ovat niin merkittävä osa kunnan palvelutuotantoa, joten on käsittämätöntä niiden kohteleminen pakollisena pahana, jota voidaan heitellä miten sattuu.
Ulkoistamista suunniteltaessa tulee ensin olla käsitys siitä, onko tarjous vertailukelpoinen oman tuotannon kanssa. Pysyykö ruokalista samana? Mitä maksavat kuljetukset? Mikä on paikallisten yritysten osuus raaka-aineiden toimittamisessa? Noudatetaanko samoja lähi- ja luomuruoan perusteita kuin nykyään? Onko liha kotimaista? Vastaavia kysymyksiä löytyy lisää.
Itse en usko sokeasti kaikkeen ulkoistamisesta tulevaan hyvään ja taloudellisuuteen. Uskon, että omaa toimintaa kehittämällä voidaan päästä aivan samanlaisiin taloudellisiin lukuihin kuin nyt on säästöjä uumoiltu. Tähän työhön pitäisi ottaa vahvasti mukaan ravitsemispalveluiden henkilöstö, sillä he tuntevat oman toimintansa parhaiten.

Saija Karnisto-Toivonen
Kaupunginhallituksen
1 vpj
SDP:n valtuustoryhmän pj

Jaa artikkeli: