Skip to main content

Tuulivoimaloiden rakentaminen ei ole nykyään ympäristöteko

Suomessa tuulivoimarakentaminen on lähtenyt käyntiin massiivisella tuulivoimatuella ja tekemällä voimaloiden luvitusta nopeammaksi. Tuulivoimaloiden pakollisesta ympäristöluvasta luovuttiin jo vuonna 2011 kun tuet tulivat. Kansanedustajat ovat antaneet tuulivoimalle suuren mahdollisuuden ja siitä ei voi heitä moittia. Tuulivoimalan oli ajateltu olevan luontoystävällisen, ikään kuin yksi metsän puista, ja ihmisten hurraavan niitä rakennettaessa. 

Neljän vuoden jälkeen todellisuus on osoittautunut toiseksi. Tuulivoimaloiden melusta kärsitään monilla paikkakunnilla. Voimaloita yritetään väkisin rakentaa liian lähelle asutusta, merikotkan pesän lähelle, metsojen soidinalueille, lintujen muuttoreiteille, suojelluille soille ja kulttuurimaisemaan.
Tuulivoimaloista aiheutuvaan unta häiritsevään meluun eivät ole kuntalaiset saaneet apua, sillä nykyiset meluraja-arvot ovat liian löysiä.

Uusi melusäädös ja mallinnusohjeet ovat tulossa, mutta se ei ole tuomassa helpotusta asiaan vaan tuulivoimaloita saisi edelleen suunnitella liian lähelle asutusta. Tuulivoima-alueen luontoselvitykset on tehty usein muutaman lyhyen maastokäynnin perusteella. Luontoyhdistykset ja paikalliset ihmiset löytävät paljon puutteita ja virheitä selvityksistä. Alueet muuttuvat joka tapauksessa 200-metristen voimaloiden, teiden ja tienlevennysten pirstomaksi teollisuusalueeksi. YVA-selvityksiä kierretään kaavoittamalla useita pienempiä tuulivoima-alueita vierekkäin.

Tuulivoimaloiden huonosta sijoittelusta ja niiden ongelmista kertovia haukutaan nimbyiksi, tuulivoiman vastustajiksi ja ilmastoterroristeiksi. Vihreät vastustaa Kollajan allasta, mutta ei heitä sanota vesivoiman vastustajiksi ja ilmastonmuutoksen kieltäjiksi. Suomessa ollaan rähmällään tuulivoiman edessä, koska osa poliitikoista ja lehdistöstäkään ei uskalla puuttua ympäristöongelmiin, joita tuulivoimaloiden rakentamisesta on seurannut.

Onko todellakin hyväksyttävää ja oikeudenmukaista, että Suomen ilmastopolitiikkaa viedään eteenpäin tuulivoimaloiden lähiasukkaiden terveyden kustannuksella, heidän omaisuutensa arvoa tuhoamalla sekä hävittämällä suojeltujen eläinten elinpiirit?

Tarvitaan nopea korjausliike asukkaiden ja luonnon puolesta. Pakollinen ympäristölupa tuulivoimaloille, tiukemmat melurajat tuulivoimamelulle, ehdoton suojaetäisyys voimaloista asutukseen ja mm. metsojen soidinpaikkoihin sekä laajaa tutkimusta siitä, miten voimalat ovat vaikuttaneet alueen luontoon ja eläimistöön. Tuulivoiman liiallisen tukemisen lopettaminen verovaroista vähentäisi pikavoittoja havittelevien, 2500 euron pääomalla firman perustaneiden tuulivoimalla keinottelevien määrää ja toisi järkevyyttä alalle.
Tuulivoiman lobbaajien ja sen edunsaajien mielipiteet on huomioitu tuulivoimarakentamisessa ja he ovat kiittäneet siitä toimimalla ylimielisesti asukkaita ja luontoa vastaan. Nyt asukkaat tarvitsevat apua päättäjiltä.

Jari Vihriälä
varapuheenjohtaja
Tuulivoima-
kansalaisyhdistys ry

Jaa artikkeli: