Skip to main content

Tuulivoimaa tarkoin harkiten

Tuulivoima puhuttaa ja ennen muuta jakaa mielipiteitä. Kovalla hopulla tuulimyllyt eivät näemmä maisemaan ilmesty, jos ollenkaan. Esimerkiksi Näsen tuulipuistohanke käynnistettiin jo 2009. Kemiönsaarelle tuulivoimaloita on puhuttu vuosien ajan, mutta myllyjä ei maisemassa edelleen ole kuin Högsåran saarella. Viimeksi aikalisä otettiin viime viikolla, kun Kemiönsaaren rakennus- ja ympäristölautakunta halusi tarkan selon siitä, millaisia voimaloita voimayhtiö haluaisi rakentaa. 

Vastakkain on monta vahvaa puolta. Päästöttömän energian puolesta puhuvia vastassa ovat ainakin ne tahot, jotka pitävät tuulivoimaa kalliina ja tehottomana tuotantomuotona. Lisäksi vastapuolella on perusteinaan todetut tai kuvitellut vaikutukset terveydelle ja viihtyvyydelle sekä luonnolle aiheutuvat haitat.

Asiaa sivuttiin Salon valtuustossakin maanantaina, kun käsiteltävänä oli kaupungin ympäristöohjelma; kiskolainen Juha Punta piti tuulivoimaa tuotantomuotona, joka ei voimaloiden lyhyen elinkaaren takia ole hiilijalanjäljeltään kovin pieni. Meluhaittoja pelkäsi useampikin valtuutettu.
Eräänlaisen äärilausunnon esitti Jouni Eskola, joka olisi rakennuttanut tuulivoimalat asumattomille saarille, jotta niistä ei ole ihmisille haittaa.
Värikkäin sanankääntein puhuvalta Eskolalta kyseessä saattoi olla puolivitsikäs heitto, mutta vakavissaan todettuna sama lause olisi huolestuttava. Ei voi olla niin, että koskemattomia saaria tai metsäalueita voidaan valjastaa tuulivoiman tuotantoon. Tällöin uhattuna ovat niin maisema-arvot kuin helposti esimerkiksi linnustokin. Nämä on otettava itseisarvoina siinä, missä ihmistenkin viihtyvyys. Tuulivoimahankkeita suunniteltaessa tehtävissä luontoselvityksissä tämä pitäisi voida sanoa selvästi.

Lähtökohdan pitäisi olla se, että kiistatta maisemaan teknisen ulottuvuuden tuovat tuulivoima-alueet perustetaan jo rakennettujen alueiden yhteyteen. Käytännössä tämä tarkoittaa myllyjen pystyttämistä esimerkiksi teollisuusalueiden yhteyteen. Kaupunkialueilla, joissa horisontissa joka tapauksessa jo on nostureita, mastoja ja muita rakennelmia, olisi tuulimyllyjen luonteva paikka. Näin myös asenteet sinänsä kehittämiskelpoista energiamuotoa kohtaan voitaneen pitää myönteisinä.

Jaa artikkeli: