Skip to main content

Toisistaan tietämättä

Salossa ei ole jääty odottelemaan sitä, millaisen lähidemokratian mallin kaupunginhallitus ehkä pistää valmisteluun,  kun aluetoimikunnista on luovuttu.

Yksi vaihtoehto on jo teossa.  Kiskontien aluetoimikunnan juurille on syntynyt Kiskontien kimppa, joka pyrkii keräämään niin yksittäisiä kansalaisia kuin järjestöjäkin yhteen.   
Tarkoituksena on kuljettaa tietoa kaupungintalon suuntaan ja varmasti toisinkin päin, samoin pyrkiä olemaan mukana asioiden valmistelussa.

Kuin sattumalta Suomen Kylätoiminta ry julkisti viime perjantaina oman kannanottonsa, jossa se esittää että kyliin perustettaisiin uudenlaisia yhteistoiminnan elimiä.   
Tässä mallissa toimijan nimi, lähidemokratiayhteisö, voi olla pitkä ja hankala, mutta tärkeämpää on se, mitä se pitää sisällään.   Kylätoiminta ry:n mukaan tällainen yhteisö voi koostua esimerkiksi kyläryhmistä tai entisistä kunnista,  kuntalaisten omasta aloitteesta.
Kiskontien varrella on  siis tehty ihan omin päin jokseenkin se, mistä Kylätoiminta ry nyt puhuu.  

Entä sitten jatko?  Kylätoiminta ry:n mallissa ratkaisevaa on se, että toiminta on kunnallishallinnon hyväksymää ja toimielimelle on myös osoitettu rahaa.
Kiskontien Kimpan aktiivit muistuttavat,  että lähidemokratialla ei aina tarvitse hoitaa isoja asioita vaan yhtä lailla myös pieniä, arkisia ongelmia.   
Se, että toimielimellä olisi aikanaan käytössä omaa rahaa, voisi tarkoittaa sitä, että jokaista pientä asiaa ei tarvitse kierrättää kaupungintalon kautta.

Aika näyttää, millaisen vastaanoton Kimppa saa kaupungintalolla.   
Kaukaa viisainta on näyttää vihreää valoa, sillä lähidemokratiaa voi edellyttää myös tekeillä oleva uusi kuntalaki. Sen velvoitteista ei päästä eroon Salossakaan.

Jaa artikkeli: