Skip to main content

Tilalliselle ehdollista vankeutta kuolleiden nautojen hautaamisesta maahan

Perniöläinen karjatilallinen saa neljä kuukautta ehdollista vankeutta eläinsuojelurikoksesta, ympäristön turmelemisesta ja avustuspetoksesta.

Käräjäoikeus langetti tuomion viime viikolla.

Eläinsuojelurikoksen kriteerien oikeus katsoo täyttyneen, sillä tilalla vuonna 2008 suoritetuissa tarkastuksissa oli todettu siellä olevan erittäin huonokuntoisia, nälkiintyneitä ja sairaita nautoja.  Eläinten kuolleisuus on ollut poikkeuksellisen suurta, 2006-2008 on kuollut yli 200 eläintä.

Ympäristön turmeleminen on sattunut eläinten kuolemien jälkeen.  Kuolemista ei ole ilmoitettu nautarekisteriin ja eläimet on haudattu kolmeen paikkaan tilan alueelle sen sijaan, että ne olisi toimitettu asianmukaiseen käsittelylaitokseen. 

Teko on oikeuden mukaan ollut omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista ja vaaraa terveydelle, sillä se on tapahtunut I-luokan pohjavesialueella.   Viranomaisten vaatimuksesta tilallinen on kaivanut lähes kymmenen tonnia ruhoja ylös ja toimittanut ne asianmukaisesti hävitettäväksi.   
Pohjavedelle ei ole todettu aiheutuneen vahinkoa.

Lisäksi tilallisen katsotaan saaneen taloudellista hyötyä lähes 13 000 euron verran. Hänelle on maksettu tukia liian ison eläinmäärän mukaan, sillä hän ei ole pitänyt nautaeläinluettelon  ja –rekisterin tietoja ajan tasalla. 

Tilallinen on luopunut eläintenpidosta.

Jaa artikkeli: