Skip to main content

Teijon retkeilyalueesta esitetään kansallispuistoa

Teijon retkeilyalueesta halutaan saada kansallispuisto.   Asiassa aloitteen on tehnyt teijolainen Hannu Paunila. 

Asia on ollut esillä Salon aluetoimikunnissa; sekä Turuntien että Perniöntien aluetoimikunnat ovat käsitelleet asiaa ja päättäneet tehdä olla mukana yhteisessä, kaupunginhallitukselle tehtävässä aloitteessa.

Aluetoimikuntien edustajien on määrä allekirjoittaa aloite tänään.  
Kansallispuiston perustamisella pyritään luontoarvojen entistä yhdenmukaisempaan suojeluun ja virkistysarvojen säilymiseen.
Aivan äkkiä alueen status ei kuitenkaan muutu: kansallispuiston perustamisesta säädetään lailla ja lopullisen päätöksen asiassa tekee eduskunta.  
– Paikallinen ja maakunnallinen tahto on ratkaisevaa, toteaa aluepäällikkö Seppo Manninen Metsähallituksen luontopalveluista.
– Hankkeen menestyminen edellyttää, että se on myös alueen kansanedustajien agendalla.

Metsähallitus toimii asiassa työrukkasena; ympäristöministeriö antaa toimeksiannon, muistuttaa aluepäällikkö.

– Metsähallitus on tässä operatiivinen toimija, muotoilee Manninen.

Selvitystyössä muun muassa verrataan Teijoa muihin vastaaviin alueisiin ja selvitetään, miten se sopii luonnonsuojelulain vaatimuksiin.
Aloitteessa kannetaan huolta etenkin metsätalouden ja hakkuiden vaikutuksista.   Paunilan mukaan Metsähallituksen sanat ja tekemiset ovat ristiriidassa keskenään.  Hakkuiden on luvattu pysyvän pienialaisina ja maisemaan sopivina erityisesti virkistysalueilla, mutta näin ei ole: avohakkuut ovat Paunilan mukaan jo pirstoneet aluetta ja turmelleet maisemaa. Hän arvelee, että vireillä on suuria suunnitelmia hakkuiden jatkamiseksi.
Metsähallituksen aluejohtajan Heikki Savolaisen mukaan mittavia hakkuita ei tehdä ainakaan tänä vuonna, ja kauemmas hän ei halua ennakoida, sillä päätöksiä ei tehdä vuosiksi eteenpäin.
– Hakkuut suunnitellaan asiakaslähtöisesti, kysyntä ratkaisee.

Jaa artikkeli: