Skip to main content

Teijon maneesi sulkee ovensa lumen tullessa

Teijon maneesi sulkee ovensa talveksi lumien tultua.

Taustalla ovat puutteet rakennuksen kattorakenteissa. Salon rakennusvalvonta katsoo, että Teijon maneesissa tulisi uusia rakenteita, jotta rakennus täyttää valmistumisajankohtansa määräykset ja on käyttöturvallinen talvella. 

Maneesissa on tehty vuona 2015 voimaan tulleen ns. hallilain mukainen tarkastus, jossa havaittiin puutteita rakenteiden vahvuudessa.

Rakennusvalvonta ja maneesin omistajan edustaja ovat neuvotelleet kesällä ja sopineet, että raportissa mainituille korjaustoimenpiteille on haettava rakennuslupa elokuun loppuun mennessä. Neuvottelussa on todettu, että olemassa olevia rakenteita vahvistamalla ei saavuteta vaadittua kantavuutta, vaan on tehtävä myös lisärakenteita. Raportissa on mainittu, että rakennusta ei tule käyttää, jos korjaustoimia ei suoriteta ennen lumen tuloa.

Omistajan ensisijainen toive on ollut säilyttää rakennus käytössä ja se, että rakenteiden vahvistamisen lisäksi rakennusta koskisi lumenpudotusvelvoite, jotta kuorma ei liiaksi kasva.
Maneesin omistaja on hakenut syyskuussa poikkeamislupaa rakenteiden vahvistamiselle ja esittänyt myös, että rakennukselle asetetaan lumenpudotusvelvoite, lumen määrää seurataan sekä nimetään lumien poistoon vastuuhenkilö ja tiedotetaan asiasta tilan käyttäjille.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti esittää, että poikkeamista ei myönnetä.
Salon kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina ja päätti niin ikään hylätä poikkeamishakemuksen.

Omistajan edustaja kommentoi Perniönseudun Lehdelle päätöstä tiistaina vähäsanaisesti. Hän toteaa, että tallitoiminta jatkuu ja ulkoalueet ovat käytössä talven ajan, mutta maneesia ei lumikaudella käytetä.
–Käyttökieltoa voi sitten hakea purettavaksi, kun lumi on sulanut.

Edustajan mukaan edellytettyjen parannusten tekeminen maksaisi käytännössä jopa saman kuin uuden rakennuksen toteuttaminen.

Jaa artikkeli: