Skip to main content

Vaalitilaisuuksien kimara alkaa olla hyvässä vauhdissa myös Salossa.

Tiistaina Perniössä kävi ilmi se, mistä joskus on varoiteltu ja muistutettu: luottamushenkilön tehtävä Salonkin kokoisessa kunnassa vastaa hyvinkin puolipäivätyötä. 

Tästä kertoi karulla tavalla useamman ehdokkaan toteamus siitä, että kokouksiin on valmistauduttava ja asioihin perehdyttävä kunnolla tai muuten on helposti viranhaltijan vietävissä.   

Kun luottamushenkilöille yksistään kunnasta – saati muista luottamustehtävistä – jaettavan materiaalin määrä tiedetään, on helppo arvata että perehtyminen ottaa kauniisti sanottuna oman aikansa, etenkin jos asioita aikoo kyseenalaistaa. 

Jos tähän ei ole aikaa ja muita mahdollisuuksia,  on todella vaarana se, että luottamuselin on vain kumileimasin joka hyväksyy virkamiehen esitykset.  Syntyy kuva virkamiehen vallasta.

Aiheena tämä ei ole vieras Salon valtuustossa: edesmennyt demarivaltuutettu Antti Allén käytti usein historiasta tuttuja termejä ja puhui joskus jopa palatsivallankumouksesta, mikä tarkoittaa sitä että vallanpitäjien lähimmät henkilöt kaappaavat vallan.   Ajatus oli tietysti kärjistetty, mutta ehkä siinä tietyssä mielessä oli totuutensakin.

Automaattisesti tätä ei pidä ajatella pahana asiana: tuskin virkamies tekee päätöksiä tarkoituksella huonoa lopputulosta tavoitellen, mutta hallinnosta käsin asiat voidaan nähdä joskus kapeasti.  Luottamuselimissä istuvien ihmisten tehtävä on nimenomaan laventaa näkemystä ja tarvittaessa päättää toisin kuin on esitetty.

Tiistaina ero kokeneiden luottamushenkilöiden ja vähemmän aikaa mukana olleiden välillä näkyi selvimmin tässä.    Kausi tai muutama mukana luottamustehtävissä tuo jo tiettyä varmuutta ja kykyä etsiä ja esittää vaikkapa vertailutietoja muista kaupungeista.  

Uusia ihmisiä mukaan päätöksentekoon tarvitaan.  Tiistainakin saatiin havaita,  että uusilla ehdokkailla on tuomisinaan tuoreita ajatuksia, joita aina on oltava.

Joka tapauksessa valituiksi tulevien on syytä varautua heti vaalien jälkeen käyttämään aikaa ja vaivaa siihen, että ottavat selville mitä kaikkea tehtäviin todella kuuluu.  Pelkkä esityslistojen luku ei tänä päivänä riitä.

Jaa artikkeli: