Skip to main content

Suomen merimetsokanta pienentyi edelliskesästä

Suomen merimetsojen pesimäkanta pieneni noin kuusi prosenttia edelliskesästä, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tänä kesänä Suomessa laskettiin 24 300 merimetsojen pesää, eli pesimä pieneni noin 1 500 pesällä. Suomenlahdella sijaitsi noin kolmannes merimetsojen pesistä, Selkämerellä neljännes, Saaristomerellä viidennes, Merenkurkussa 12 prosenttia ja Perämerellä kahdeksan prosenttia. Saaristomeren kanta pieneni noin yhden prosentin verran, eniten kanta pieneni Selkämerellä.

Merikotkan pesimäkanta Suomessa vaihtelee muutamia prosentteja vuodessa. Alueellisesti pesämäärien vuotuiset vaihtelut ovat suuria, ja merikotkan saalistuksen vaikutus poikastuottoon sekä yhdyskuntien sijoittumiseen on yhä voimistumassa.

Merimetson seurannalla kerätään perustietoa lajin ekologiasta ja levittäytymisestä Suomessa. Merimetso on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu ympärivuotisesti, eikä se kuulu EU:n metsästettävien lajien listalle.

Jaa artikkeli: