Skip to main content

Pelkkiä säästöjä, rauhattomuutta ja lakkautusuhkaa?   Koulumaailman uutiset tapaavat olla negatiivisia, ainakin ne eniten puhuttavat.

Madonluvut eivät kuitenkaan ole koko totuus, mitä todistavat tämän viikon otsikot eteläisestä Salosta tai muualta maakunnasta.    Esimerkiksi Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen Kiva koulu-ohjelma on saanut vankan sijan Suomessa ja nyt se leviää myös Eurooppaan (HS 3.3.)   
Opettajienkin osaa parannetaan: aluehallintovirasto kertoi tiistaina, että Salossa tieto- ja viestintätekniikkaa kouluihin juurruttava TVT-ohjelma saa avustusta ”TVT-ohjelma opettajuuden muutoksen työkaluna”- hankkeen eteenpäin viemiseen. Perniönseudun Lehti puolestaan kertoo tänään muun muassa Särkisalon koulun tablettiopetuksesta ja siitä, miten Tenholassa Höjdenin koulun yhteyteen syntynyt tiedelaboratorio antaa elämyksiä oppilaille.

Koulupäivät saavat näin jatkuvasti uusia ja mielenkiintoisia opetustapoja ja kouluarjen laatua muutenkin pyritään parantamaan. Usein joku uusi idea on vahvasti lähtöisin koulusta itsestään, eikä sen toteuttamiseen vaadita merkittäviä määriä kaupungin rahaa.  

Kouluverkon koko nostetaan Salossa keskusteluun ensi viikolla.  Olettaa voi, että arjen laatu nousee yhdeksi puhuttavaksi asiaksi: voiko elämä isommassa yksikössä olla samalla tavoin persoonallista kuin pienemmässä koulussa.  

Isoin haloo noussee kuitenkin rahasta; mihin on varaa.Vastakkain asetetaan varmasti nykyiset koulut ja kasvava koulukyytien ja jopa lisärakentamisen tarve.  Kuljetukset liittyvät suoraan koulupäivän laatuun;  pitkät matkat eivät ole laatua parantava seikka.  Laskelmien, joiden mukaan päätöksiä aikanaan tehdään, on oltava hyvät ja myös kerrannaisvaikutukset on huomioitava.

Kuntalaiskuulemiset aloitetaan Teijolta, mistä viime aikoina on tullut lähinnä positiivisia uutisia.  Osaton ei ole kaupunkikaan, joka on satsannut esimerkiksi alueen infraan.  Koulun päätyminen lakkautuslistalle olisi kylälle kova isku ja toisi mieleen vanhan sanonnan siitä, että oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee.

Jaa artikkeli: