Skip to main content

Saunamäen poikkeamishakemus tyssäsi lautakunnassa

Särkisalon Saunamäkeen kaavailtu loma-asuntohanke on vastatuulessa.
Salon kaupunkikehityslautakunta katsoo, että alueelle suunniteltuja rakennuksia ei voida toteuttaa poikkeamismenettelyllä, vaan alueen kaava vaatisi muutosta. Lautakunnan mielestä poikkeamishakemuksen mukainen rakentaminen poikkeaa ympäröivästä rakentamisesta ja on erilaista kuin kaavassa on tarkoitettu.
Ennen muuta eroja on kahdella korttelialueella; toiselle saisi kaavan mukaan rakentaa neljä yhden asunnon loma-asuntoa, mutta hakemuksessa esitetään kolmea kuusiasuntoista. Toiselle alueelle kaava sallisi kuusi yhden asunnon rakennusta, kun poikkeamishakemus esittää kahta kahdeksanhuoneistoista rivitaloa. Rakennusoikeus ei ylity merkittävästi, mutta lautakunta toteaa, että ranta-asemakaavoissa mitoitus perustuu ennen muuta loma-asuntoyksiköiden määrään, joka taas riippuu ns. vapaan rannan määrästä.
Vastaavasti poikkeusta hakenut Kiinteistö Oy Finnari on luovuttanut yhteiskäyttöistä virkistyaluetta omistuksestaan, joten kaavaa päivitettäessä sen mitoitus pienenisi.

Jaa artikkeli: