Skip to main content

Satsattu euro voi tulla takaisin

Salon talousarvion tekeminen näyttäisi päällisin puolin sujuvan vaikeaan tilanteeseen nähden yksituumaisesti: käyttötalouteen kaupunginhallitus teki tiistaina vain pieniä muutoksia ja investoinneistakin raapaistiin päältä pois selkeästi ei-välttämättömiä.

Yksi iso kanto kaskeen vielä jäi:  lähes seitsemän miljoonan henkilöstösäästöjä lähdetään tavoittelemaan mutta keinoista ei ole vielä selvyyttä.   
Toimintojen sujumisen kannalta paras vaihtoehto tietysti on, jos säästöt saadaan kasaan ilman lomautuksia tai muita poissa oloja.  Toisaalta hyvää vaihtoehtoa ei olekaan, tilapäiset palkanalennukset ovat henkilöstölle kuin rangaistus nekin.

Palveluverkkoon ei olla nyt  kajoamassa ja lyhytnäköistä se voisikin olla. Riskinä on, että toiminta sopeutetaan kvartaalitalouden periaatteilla tämän hetken ja aivan lähitulevaisuuden näkymien mukaan.   Lähtökohdan kuitenkin on oltava se, että ajan kanssa varsinkin työllisyystilanne ja sitä kautta kunnallis- ja yhteisöverotulotkin kohenevat.  Samoin henkilöstön määrä muuttuu varmasti, kun irtisanomissuoja ensi vuoden jälkeen päättyy.

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely antaa yhden kohtalaisen selkeän viestin: yhdistysten toimintaedellytyksiä ei haluta säästää aivan kelvottomiksi.    Kokonaisuudessaan tukisummat putoavat noin viidenneksen mutta sinne tänne myös lisättiin rahaa.  
 Tämä onkin oikein,  tuettavien joukossa on suorastaan hengenpelastavia toimijoita kuten meripelastusyhdistys – sekä  esimerkiksi kulttuurialan yhdistyksiä joilla on kiistaton elämänlaatua parantava vaikutus.

Yhtä kasvatettua avustuskohtaa tervehditään ilolla haja-asutusalueilla: 80 000 euron lisäys jätevesiosuuskuntien tukemiseen ei ole rahana iso paitsi periaatteellisena kysymyksenä.  Osuuskuntien viemäröintihankkeita on tekeillä useita ja vireilläkin muutamia.
Avustus voi vaikuttaa sananmukaisesti kaivoon kannetulta rahalta, mutta on hyvä muistaa että osuuskuntien rakentamat verkostot alkavat aikanaan myös tuottaa kaupungille selvää rahaa. 

Kun vesiyhtiö painii tuottovaatimusten kimpussa, osuuskuntien kautta tuleva tuotto osaltaan vähentää paineita nostaa muita hintoja.   Kyseessä on käytännön esimerkki siitä, että pieni satsaus jonnekin voi tuoda jatkossa tuottoja tai säästöjä toisaalle.

Jaa artikkeli: