Skip to main content

Särkisalon nopeusrajoitukset eivät ole ajantasaisia

Koska mielipiteeni oli mainittu lyhyehkösti viime viikon lehdessä koskien Särkisalon taajaman nopeusrajoituksia, päätin vielä selventää kantaani.

Wanhemmat ry:n kokouksessa maanantaina 29.4. keskusteltiin koulutien turvallisuuden parantamisesta Särkisalossa.   Keskustelussa mainittiin hidastetöyssyt, suojateiden lisääminen ja nopeudennäyttötaulut.  Särkisalon taajama oli keskustelussa pääasiassa. Esitin kokouksessa, että nykyinen nopeusrajoitus 40 km/h ei mielestäni ole ajantasainen, vaan sen pitäisi olla korkeampi.

Palvelut ovat viime vuosina vähentyneet ja iso osa koululaisista kuuluu koulukyydityksen piiriin. Kevyen liikenteen määrä verrattuna kaupunkikeskustaan on todella pieni ja taajamassa on kevyen liikenteen väylä. Keskustan läpi kulkee huomattava määrä raskasta liikennettä ja viikonloppuisin mökkiliikennettä.  Ymmärtääkseni näin hiljainen nopeus noustessa entiseen vanhainkodin mäkeen saattaa varsinkin talvikelillä tuottaa vaikeuksia.

Siteerasin poliisin edustajaa, joka yksityistiepäivillä viime vuonna totesi, että nopeusrajoitukset on asetettava niin, että niiden noudattaminen tuntuu tarkoituksenmukaiselta. Tämä koskee varmasti myös yleisiä teitä.  Esitin Wanhemmat ry:n puheenjohtajalle, että esityksessä Ely-keskukselle huomioitaisiin taajama kokonaisuutena, koskien nopeusrajoitusta, suojateitä sekä varoitus- ja kieltomerkkejä.  Esitin myös, että säädettyä nopeutta voisi valvoa automaattisella nopeusvalvonnalla, peltipoliisilla.

Anders Signell

Jaa artikkeli: