Skip to main content

Salossa sosiaali- ja sivistyspalvelut halutaan nippuun

Salossa mietitään sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistyspuolen palvelujen niputtamista yhdeksi isoksi, hyvinvointipalvelujen kokonaisuudeksi.

Kaupungille on mietietty uutta organisaatiorakennetta, ja malleja  organisaation rakenteeksi on tällä haavaa kolme.
– Pelkkä organisaatiouudistus ei ratkaise ongelmia, vaan uudistus on osa selviytymsisuunnitelmaa, korostaa hallintosääntötyöryhmän puheenjohtaja Saija Karnisto (sd).

Kahta ensimmäistä mallia yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sivistystoimen palvelujen yhdistäminen hyvinvointipalveluiksi. Tämän  kokonaisuuden alla olisivat niin varhaiskasvatus kuin koulutkin, samoin vapaa-ajan ja kulttuurin palvelut sekä kaupungin iso rahankäyttäjä, terveys- ja vanhuspalvelut.
Ensimmäisessä mallissa toinen iso kokonaisuus olisi konserni- ja kaupunkikehitys.  Yhteen pistettäisiin niin nykyiset konsernipalvelut kuin teknisen toimenkin palvelut ja lisäksi esimerkiksi strategia- ja kehitystoiminnot.

Toisessa vaihtoehdossa sivistys- ja sote-puoli naitettaisiin samoin, mutta toinen kokonaisuus koostuisi teknisen toimen palveluista ja esimerkiksi lupa- ja valvontapalveluista.  Hallinto- ja tukipalvelut sekä liikelaitokset eriytettäisiin kolmanneksi kokonaisuudeksi.

Kolmannessa vaihtoehdossa isoja kokonaisuuksia olisi neljä; sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kaupunkikehitys sekä konsernipalvelut.  Sivistyspalveluiden alle koottaisiin kaksi alaosastosta, lasten ja nuorten palveluista sekä kulttuurin ja vapaa-aikatoimen palveluista.

Jaa artikkeli: