Skip to main content

Salon valitettava jätteenkuljetuspäätöksestä

Turun hallinto-oikeus on äänin 2-1 kumonnut jätehuoltolautakunnan päätöksen järjestää jätteenkuljetus Salossa kiinteistön haltijan järjestämänä. Mikäli hallinto-oikeuden päätös jää voimaan, tarkoittaa se nykyisen sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen loppumista.

Hallinto-oikeuden enemmistö eli kaksi jäsentä on katsonut, että lautakunnan päätöksen yleisluontoisista perusteluista ei käy ilmi, että ratkaisu on perustunut sellaiseen jätelain edellyttämään tarkasteluun, jonka nojalla on ollut mahdollista todeta, että kaikki uuden jätelain mukaiset kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset täyttyvät.

Vähemmistöön jäänyt yksi hallinto-oikeuden jäsen ja esittelijä sen sijaan ovat katsoneet, että edellytykset päätökselle kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöön ottamisesta ovat olleet olemassa. He toteavat mm., että uudessa tilanteessa olisi tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätehuoltolautakunnan päätös ei ole valituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen.

Tähän vähemmistön näkemykseen on helppo yhtyä. Jotta tähän näkemyksien suhteen lähes tasatilanteeseen saataisiin selvä, oikea ja lopullinen ratkaisu, pitää jätehuoltolautakunnan ja ainakin Salon kaupungin tehdä asiassa valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupungin tulee tehdä valitus jo senkin vuoksi, koska kaupunginvaltuusto on asianosaisena puoltanut jätehuoltolautakunnan tekemää ratkaisua, ja koska myös yrittäjät ja asukkaat ovat laajasti jätehuoltolautakunnan päätöksen takana. Nyt on aika toimia ja nopeasti.

Juhani Nummentalo
Salon kaupungin-valtuuston varapuheenjohtaja
Kokoomus

Jaa artikkeli: