Skip to main content

Salon sivistystoimessa luonnosteltu yli viiden miljoonan säästölista

Salon sivistystoimessa on  koottu pitkä lista lähivuosien mahdollisista säästökohteista. 

Virkamiestyönä on laadittu luonnos sopeuttamisohjelmasta, joka  toteutuessaan tietäisi jo ensi vuonna vajaan  5,5 miljoonan euron säästöjä.  Kolmen vuoden aikana säästöjä kertyisi noin seitsemän miljoonaa, jos kaikki listatut esitykset toteutettaisiin.

Perniönseudun Lehden haltuunsa  saamassa asiakirjassa jo ensi vuodelle on yhdeksi mahdolliseksi säästön paikaksi merkitty 800 000 euron kuntalisä ja noin 750 000 euroa tulisi myös kolmen viikon lomautuksista sivistystoimessa.  

Opetustoimenjohtaja Tommi Tuominen korostaa, että asiassa ei ole tehty päätöksiä, listalle on vaan niputettu mahdollisia säästökohteita taloushallinnon pyynnöstä.
– Tässä on listattu harkinnanvaraisia palveluita, lakisääteisten palvelujen listahan on huomattavasti suppeampi, Tuominen muistuttaa.

Asia on alkutekijöissään sikälikin, että lista on pyörinyt vasta hallinnossa ja päättäjille sitä ei ole jaettu.
– Heillä on tietysti valta päättää, mistä säästetään vai säästetäänkö mistään.  Tässä on vaan koottu päätöksentekoa varten tarjotin, miltä voi valita kohteet, Tommi Tuominen muotoilee.

Sivistystoimen toimialajohtaja Petri Moilasta ei tavoitettu kommentoimaan.   

Säästökohteita on haettu halki toimialan. Esimerkiksi Halikon kirjaston sulkeminen on otettu vaihtoehdoksi, koituva säästö on arvioitu 270 000 euroksi.   Aineista, tarvikkeista ja koulutusmäärärahoista voidaan arvion mukaan riipiä kokoon 450 000 euroa.  Koulukuljetusoikeuden rajaaminen minimiin säästäisi 200 000 euroa.   

Henkilöstövähennyksiä on kirjattu vuodelle 2014, jolloin luonnoksen mukaan olisi mahdollista irtisanoa 20 koulunkäyntiavustajaa. Säästöksi on arvioitu 400 000 euroa.  Myös varhaiskasvatuspuolelle on  vuodelle 2014 merkitty henkilöstösäästöjä; arvion mukaan avustajia vähentämällä voitaisiin saada lähes miljoonan säästöt.

Eteläiseen Saloon ohjelma koskee jonkin verran. Polku-projektin lopettamisesta arvioitu säästö olisi 90 000 euroa.  70 000 euroa arvioidaan säästöksi, jos A2-kieli, alakoulussa alkava vapaaehtoinen kieli lopetettaisiin.  Teijon nuorisotila on mahdollisella lakkauttamislistalla sekin, säästö on 4000 euroa.    Myös aamupäiväkerhotoiminnasta tai oppilaskerhoista olisi mahdollista säästää.

Lukioista on kaavailtu leikattavaksi tuntikehystä. Sen myötä Perniön lukion virkoja muutettaisiin tuntiopettajuuksiksi. Viiden prosentin viilaus tietäisi koko kaupungissa 100 000 euron vuosisäästöä.

Jaa artikkeli: