Skip to main content

Salon neuvolatoiminta kuntoon uhkasakon uhalla

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on keväällä antanut Salon kaupungille huomautuksen neuvola-asetuksen mukaisen toimintansa laiminlyönneistä. Kaupunki on säästösyistä jättänyt muun muassa kaksivuotiaiden neuvolatarkastukset sekä 4. ja 7. vuosiluokan kouluterveydenhuollon tarkastukset kokonaan suorittamatta.

Virasto kehotti kaupunkia korjaamaan nämä puutteet.

Salon kesäkuussa antaman vastauksen mukaan korjaustoimiin ei kuitenkaan ryhdytä, koska esteenä ovat tiukka taloustilanne ja päätetyt lomautukset.

Tämän vuoksi virasto on antanut kaupungille velvoittavan määräyksen ja tehostanut sitä uhkasakolla. Kaupunki ei voi säästösyihin vedoten jättää noudattamatta asiaa koskevaa nimenomaista lainsäädäntöä.

Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa koskevien velvoitteiden laiminlyönnillä voi muutoinkin olla pitkäaikaisia vakavia vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen.

Jaa artikkeli: