Skip to main content

Salon kanta ratkaisee aluesairaalan tulevaisuuden

 

Salon Aluesairaalan synnytysosaston ja lastenosaston kohtalosta jatkossa ollaan valmistelussa ja päätöksenteossa nyt erityisen tärkeässä vaiheessa.  Tämä tilanne tuli selkeästi esiin 4.4. järjestetyssä SAS 2016- hankkeen esittelyn yhteydessä, jossa johtava lääkäri Helkiö ja sairaanhoitopiirin johtaja Lehtonen kertoivat vahvan näkemyksensä siitä, että synnytykset ja lastenosasto siirretään Salosta Turkuun viimeistään vuoteen 2018 mennessä.

Koska kantaani asiaan on kysytty, tuon sen näin mielipidekirjoituksena kaikkien tietoisuuteen. Edellä mainitussa tilaisuudessa otin henkilökohtaisesti kantaa siirtoja vastaan, mutta nostin myös Salon kaupunginhallituksen puheenjohtajana esiin siirtojen negatiiviset seuraukset Salon seudun asukkaille ja Salon kaupungille.  Näitä ovat esimerkiksi pitenevistä matkoista johtuva potilasturvallisuuden ja lähipalvelujen heikkeneminen, työpaikkojen menetys, paineiden kasvaminen perusterveydenhuollossa ja merkittävä imagollinen tappio kotoisan synnytysosaston menettämisestä.  Myös uhkakuva aluesairaalan näivettymisestä pelkäksi terveyskeskussairaalaksi on todellinen.

Puheenvuorossani edellytin, että kaupungin virallinen kanta asiaan selvitetään ja sen tulee myös vaikuttaa päätöksentekoon!  Perussopimuksen mukaisesti päätös näin merkittävästä muutoksesta vaatii sairaanhoitopiirin valtuuston Salon alueen edustajien 2/3 enemmistön.  Näiden päättäjien tuleekin huomioida kaupungin (eli omistajan) kanta päätöstä tehdessään.

Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyö on tiivistynyt 90-luvun lopun ”kahinoiden” jälkeen. Edellisen sairaanhoitopiirin johtajan, Aki Lindenin kanssa on sovittu Salon aluesairaalan kehittämisestä ja molemmat organisaatiot pitivät mm. tärkeänä että synnytyksiä hoidetaan sekä Salossa, että Turussa.

Näinä kuntatalouden tiukkoina aikoina kaikkia muutoksia voidaan perustella säästöillä, rakenteiden muuttamisella tai henkilöstön vaikealla saatavuudella. Uskon kuitenkin, että johdonmukainen pitkäjänteisyys ja luotettavuus päätöksenteossa luo ennen kaikkea turvallisuutta kuntalaisille – mutta on lopulta usein myös talouden kannalta viisasta.

Juhani Nummentalo (kok)
Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jaa artikkeli: