Skip to main content

Salo torppaa kohta kohdalta Särkisalokodista tehdyn valituksen

Salon kaupunginhallitus katsoo, että Särkisalokoti-päätöksestä tehty valitus tulisi oikeudessa hylätä. 
Kaupunki antoi lausunnon hallinto-oikeudelle maanantaina.

Vastine on pitkä ja monikohtainen kuten valituskirjelmäkin.
Esimerkiksi täytäntöönpanokieltoon ei kaupungin mielestä ole syytä, sillä  kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Asian valmistelua on valituksessa syytetty siitä, että se jättää huomiotta yhdistymissopimuksessa mainitut lähipalvelut. Näihin kuuluu mm. vanhusten palveluasuminen. 

Vastineessa todetaan, että Särkisalokoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö ja muuttunut sellaiseksi vasta sopimuksen tekemisen jälkeen. Palveluasumisen yksikkö Särkisaloon vastineen mukaan jää edelleen, tällä viitataan yhdistyksen omistamaan Puustelliin.
Samoin tiedottaminen on kaupungin mukaan hoidettu oikein.
Valituksen mukaan Särkisalokodin lakkauttamispäätös on epäselvä, jotta voisi tulla kuulluksi ja valittaa.
Vastineen mukaan väite ei pidä paikkaansa..

Valituksen mukaan myös lakkauttamisesta tehdyt taloudelliset laskelmat ovat puutteellisia.
Vastineen mukaan vanhuspalveluihin kohdennettuja säästötavoitteita on tarkasteltava kokonaisuutena, jonka yksi osa on Särkisalokodin lakkauttaminen.

Jaa artikkeli: