Skip to main content

Saaristo-osakuntalisä lossin ja koulun hyväksi, kirjelmöivät särkisalolaiset

Salon saama saaristo-osakuntalisä pitäisi kohdentaa koulun hyväksi ja lossin avustukseen, todetaan Särkisalossa.
Salo on saamassa valtiolta saaristo-osakuntalisää noin 178 000 euroa.

Pitäjäyhdistys Särfin on kirjelmöinyt asiasta kaupungille. Kirje on osoitettu kaupunginjohtaja Lauri Innalle ja kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervedelle ja sen yhteenvedon ovat allekirjoittaneet puheenjohtaja Johanna Aho ja varapuheenjohtaja Leena Muuri.

Petun lossia painaa kaupungin verraten pieni avustusosuus; siinä, missä esimerkiksi Parainen tukee losseja yli 20 000 eurolla, on Salon avustus Petun lossille viime vuonna ollut 4000 euroa. 
Yksityistielossien valtionapua koskevat rahoituspäätökset ovat siiirtymässä maakunnalle, ja pelkona on, että päätökset tehdään jatkossa tavalla, joka ei huomioi Petun lossin lähtötilannetta. Lauttayhtiö Finferries on esittänyt myös yksityistielosseille vuokrankorotuksia. Hoitokunta esittää, että Salo osoittaisi Petun lossin ylläpitokuluihin 23 000 euron avustuksen.

Toinen esiin nostettu kohde on Särkisalon koulun piha, jonka liikuntapaikka on rapistunut ja ajastaan jäljessä. Parhaillaan Särkisalossa ei ole luistinrataa, kiekkokaukaloa tai sählyn pelaamiseen ulkona sopivaa paikkaa. Näin koulu esittää, että saaristo-osakuntalisästä käytettäisiin 30 000 euroa koulun pihan lähiliikuntapaikan laajentamiseen ja kunnostamiseen.

Jaa artikkeli: