Skip to main content

Pesänlammen kunnostusta potkitaan eteenpäin

Pesänlampi sijaitsee aivan Perniön kirkonkylän ytimessä.  Parhaillaan lampi on vähävetinen ja ruovikoitunut.Perniön Pesänlammen tilaa halutaan kohentaa. Salon valtuustossa jätettiin tiistaina 13 valtuutetun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että kaupunki ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin lammen kunnostussuunnitelman teettämiseksi ja padon uusimiseksi sellaiseksi, että siitä ei aiheudu riskiä.

Pesänlampi kunnostettiin 2000-luvun alkupuolella EU-varoin; tällöin lampi ruopattiin, sen rannat muotoiltiin ja sen pohjoispäähän rakennettiin silta.
Vuonna 2010 lampi tulvi ja vesi aiheutti huomattavia vahinkoja osalle keskustan kiinteistöistä. Osasyynä oli se, että tuolloinen pato esti veden purkautumisen jokea kohti.
Aloitteen jättäneen Matti Varajärven (sd) mukaan patorakenteet jätettiin tämän jälkeen korjaamatta. Kun patoa ei ole, veden määrä lammessa on vähäinen, ja se on pahoin umpeenkasvanut.
–Salon kaupunki on ryhtynyt toimiin mahdollisista Salonjoen tulvimisesta aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi kaupungin keskustaajaman osalta ja varannut tarkoitukseen talousarviorahoitusta. Lammen, saati patorakenteiden kunnostukseen ei kaupungilla ole vuoden 2010 jälkeen riittänyt mielenkiintoa, Varajärvi muotoilee.

Jaa artikkeli: