Skip to main content

Perniön vuodeosaston toiminta jälleen katkolla

Perniön terveyskeskussairaalan toiminnan jatkoa tarkastellaan jälleen. Salon sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee talousarviotaan ensi viikolla, ja esityksen mukaan terveyskeskussairaalan Perniön osastosta luovutaan. Sen tilalle perustettaisiin dementiahoivayksikkö. Vastaavasti Salon sairaalan synnytysosastolta jääneeseen tilaan perustettaisiin geriatrinen arviointiyksikkö.

Muutosten tavoitteena on saada pitkäaikaiset hoivapotilaat nopeammin terveyskeskussairaalasta vanhuspalveluiden piiriin. Tätä kautta siirtoviivemaksujen määrän odotetaan pienenevän. Muutosta perustellaan myös potilasturvallisuudella, sillä sairaalapaikkojen sijainti etäällä päivystyksestä ja tutkimuspalveluista aiheuttaa kuljetuskuluja ja laitossiirtoja. ’
Kaikkiaan terveyskeskussairaalan paikat muutoksen toteutuessa vähenisivät 131 paikasta 115 paikkaan. Lisäksi jäisi kolme päiväsairaalapaikkaa.

Lautakunta käsittelee asiaa ensi keskiviikkona.

Jaa artikkeli: