Skip to main content

Perniön lukio on edullinen

Perniön lukiossa opiskelee 97 oppilasta. Lukio muutti yhteiskoulun yhteyteen syksyllä 2014. Yhteiskoulussa opiskelee 200 oppilasta. 

Perniön lukion budjetti on 820 000€euroa. Kustannuksia verrattaessa on olennaista katsoa oppilaskohtaisten kustannusten suuruudet. Oppilasta kohden kustannus Perniön lukiossa on 820 000:97= 8450€ euroa per oppilas. Salon kaupunki saa valtiolta pienten lukioiden tukea Perniön lukion vuoksi yhteensä 219 000€e. Tästä seuraa se, että oppilaskohtainen hinta tippuu Perniön lukiossa 6200 euroon oppilaalta.

Kuntalaiskuulemisessa Perniön lukiolla kerrottiin, että muiden Salon lukioiden kustannukset ovat Salon lukiossa 6200€/oppilas ja Halikon lukio 7100€/ oppilas.
Lisäksi Perniön lukio säästää yhteiskoulun toimintakuluja vähintään 150 000€. Jos tämä säästö kohdistetaan lukion kustannuksiin, on tällä hetkellä Perniön lukion oppilaan kustannus 4600€e/oppilas. Valtionosuuden ollessa 5700€ euroa oppilaalta jokainen Perniön lukion oppilas tuottaa kaupungille 1100 e€ eli yhteensä 100 000€euroa.
Perniön lukio on tällä hetkellä Salon edullisin lukio. Kuntalaiskuulemisessa Perniössä kaupungin virkamiehet kertoivat, että Perniön lukion lakkauttamisesta saadaan säästöä noin 200 000€, jos valtiolta saatava pienten lukioiden tuki lakkaa ja lisäksi jos kirkonkylän alakoululta siirretään oppilaita yhteiskouluun täyttämään koulun tilat ja jakamaan kustannukset lukion tavoin.Tietävätkö valtuutetut säästösuunnitelmasta päättäessään nämä kaksi ehtoa? Onko sopeutussuunnitelman perusteluissa esitelty alakoulun oppilaiden siirto Perniön yhteiskouluun? 
Ajatellaan pahin skenaario: Valtuutetut hyväksyvät Perniön lukion lakkauttamisen ja valtio päättää jatkaa pienten lukioiden tukea vielä vuodesta 2017 eteenpäinkin. Tällöin tämä ”säästöpäätös” kääntyy itseasiassa raskaasti tappiolliseksi.
Varovaisesti arvioiden tällöin 200 000€ säästöjen sijaan maksetaan nykyisten kustannusten lisäksi ainakin 150 000€ enemmän vuosittain oppilaskohtaisen yksikköhinnan nousun vuoksi.
Perniön lukion lakkauttamispäätökseen liittyviin laskelmiin sisältyy siis 350 000€ epävarmuus.
Perniön lukion ja yhteiskoulun opettajakunta

Jaa artikkeli: