Skip to main content

Perniöön on perusteilla uusi toriyhdistys

Torikauppiaat haluavat pitää torin hoidon omissa käsissään, kertoo leipäkauppias Mika VirtanenPerniöön on syntymässä täysin uusi toriyhdistys.
Asialla on koko joukko nykyisiä torikauppiaita.
Torin hoito on ollut kokeiluluontoisesti toriyhdistyksen vastuulla vuoden 2010 alusta lähtien.  Yhdistys ei kuitenkaan ole toimittanut vaadittuja tietoja toiminnastaan kaupungille, joten tekninen lautakunta päätti ottaa torin kaupungin haltuun väliaikaisesti.

Kauppiaat haluaisivat kuitenkin pitää toiminnan omissa käsissä.
– Ehdotelmaa kaupungille tehdään parhaillaan, kertoo kauppiaista Mika Virtanen.
Tavoitteena on uusi,  laajan jäsenpohjan yhdistys.
– Niin, ettei synny mitään sisäpiirejä, muotoilee Virtanen.
Eteen tulee muun muassa torijärjestyksen muokkaaminen. Tavoittena on luoda säännöt, jotka estävät esimerkiksi omien kiinteiden kojujen tuomisen torille.   
– Maapohjahan on kaupungin, Virtanen muistuttaa.
Lautakunta päätti paitsi ottaa torin haltuun, myös  vaatii  edelleen selvityksen toriyhdistyksen toiminnasta vuoden loppuun mennessä.
Tekninen lautakunta totesi, että torin hoito voidaan antaa ulkopuolisen toimijan hoidettavaksi myöhemmin tehtävällä erillisellä päätöksellä

Jaa artikkeli: